Seminarium zamykające przewód doktorski Pani mgr inż. Magdaleny Cieślak

Szanowni Państwo,

w najbliższy wtorek, tj. 19. czerwca 2018r. o godz. 13.15 w sali 304b, w budynku D-1, na seminarium Katedry Inżynierii Biomedycznej, wystąpi Pani mgr inż. Magdalena Cieślak, która przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski. Tematem rozprawy jest „Badanie uwalniania wybranych leków antybakteryjnych
z komercyjnie dostępnych jednodniowych soczewek kontaktowych”.

Pani Magdalena jest Doktorantką w naszej Katedrze, a przewód doktorski ma otwarty na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jej promotorem jest
Pan dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr., a promotorem pomocniczym Pani dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 6. czerwca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 6. czerwca,
wystąpi Pan mgr inż. Dariusz Pyka, który przedstawi prezentację zamykającą przewód doktorski pt. „Identyfikacja dynamiczna warstwowych paneli kompozytowych poddanych obciążeniom udarowym.”

Serdecznie zapraszamy!

Jubileusz 95-lecia prof. Zdzisława Samsonowicza

Jubileusz 95-lecia będzie obchodził w środę, 23 maja, prof. Zdzisław Samsonowicz. Profesor był jednym z pierwszych studentów Politechniki Wrocławskiej, a następnie — przez 60 lat — pracownikiem uczelni. Uroczystość z okazji urodzin profesora rozpocznie się o godz. 11.00 w auli PWr (bud. A-1, Wybrzeże Wyspiańskiego 27).

Podczas uroczystości prof. Zdzisław Samsonowicz otrzyma tytuł Profesora honorowego Politechniki Wrocławskiej, a laudację na jego cześć wygłosi prof. Roman Wrona z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2010 r. uczelnia ta przyznała prof. Samsonowiczowi tytuł doktora honoris causa za zasługi dla rozwoju polskiej i światowej nauki oraz przemysłu odlewniczego.

W ramach obchodów jubileuszu zaplanowano także XVIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018. Spotkanie odbędzie się 23-25 maja w Trzebnicy. Patronat nad wydarzeniem objął prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

Więcej informacji na stronie głównej PWr.

Seminarium 16. maja

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 16. maja
wystąpi Pani mgr inż. Monika Duda,  która przedstawi prezentację otwierającą przewód doktorski pt. „Wpływ mikrostruktury na trajektorię i kinetykę pękania zmęczeniowego w wybranych materiałach metalicznych w warunkach złożonego stanu naprężeń.”

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Kultura eksperymentu