Uroczystość promocji doktorskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego

W czwartek, 12 kwietnia, w auli gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej odbędzie się uroczystość promocji doktorskich i wręczenia dyplomów doktora habilitowanego. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.15

Program uroczystości:

  • wystąpienie Rektora PWr prof. Cezarego Madryasa;
    promocje doktorskie;
  • wręczenie dyplomów doktora habilitowanego;
  • wręczenie Złotych Odznak Politechniki Wrocławskiej z Brylantem: Maciejowi Kaczmarskiemu – twórcy nowoczesnej windykacji w Polsce, Konsulowi Honorowemu Republiki Słowackiej; Markowi Nowarze – prezesowi Grupy Kapitałowej PFI Global;
  • przyjęcie prof. Romana Kocha w poczet honorowych profesorów Politechniki Wrocławskiej;
  • uhonorowanie prof. Juliusza Sworakowskiego Medalem Politechniki Wrocławskiej.

    Uroczystość uświetni Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.

Seminarium 11. kwietnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 11. kwietnia
wystąpi Pani mgr inż. Karolina Grzeszczuk-Kuć, która przedstawi prezentację pt. „Wpływ promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na parametry krwi podczas hemodializy w modelu zwierzęcym.”

Pani Karolina jest doktorantką w Katedrze Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki i przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej.

Promotorami pracy są : Pani prof. dr hab. Małgorzata Komorowska oraz Pan dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof.nadzw. PWr., zaś promotorem pomocniczym jest Pan dr inż. Tomasz Walski.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 4. kwietnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 4. kwietnia wystąpi Pan mgr inż. Marco Teichgraeber, który przedstawi prezentację pt. „Ocena trwałości zmęczeniowej cięgien w moście podwieszonym”.

Pan Teichgraeber realizuje pracę doktorską na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego pod kierunkiem Pana prof. Jana Bliszczuka.

Serdecznie zapraszamy!

Życzenia świąteczne

Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkanocnych oraz wiele pomyślności całej społeczności Politechniki Wrocławskiej: wszystkim naszym pracownikom, studentom, doktorantom, emerytom i ich rodzinom oraz bliskim

życzą

rektor prof. Cezary Madryas i prorektorzy Politechniki Wrocławskiej

Seminarium 28. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 28. marca wystąpi
pan dr. n. med. Patryk Romaszkiewicz, który
na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym we Wrocławiu.
Tematem  prezentacji będzie biomechanika
i problemy implantacji po złamaniach końca kości udowej.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 21. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 21. marca wystąpi gość specjalny, Pani prof. dr Ludmiła Kveglis, która wygłosi dwa referaty o następujących tematach:

Modelowanie klastrowe przemian fazowych w stopach niklu

Mikroskopia elektronowa Lorentza w cienkich warstwach o niejednorodnej strukturze magnetycznej

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 14. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 14. marca wystąpi Pani mgr inż. Barbara Kmiecik, która przedstawi końcową prezentację rozprawy doktorskiej pt. „Potencjalne możliwości wspomagania diagnostyki medycznej z zastosowaniem komputerowej identyfikacji zmian zachodzących na powierzchni wybranych materiałów pod wpływem wymuszenia mechanicznego”.

Serdecznie zapraszamy!

Kultura eksperymentu