Program Secundus: wyróżnieni w 2022 z naszej Katedry

Jego Magnificencja, prof. Arkadiusz Wójs ogłosił w 2021 roku program Secundus. Celem programu jest wyróżnienie 100 młodych naukowców PWr z najlepszym dorobkiem publikacyjnym osiągniętym w zakończonym roku kalendarzowym. Szczególne wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzyma 12 osób zajmujących pierwsze miejsce w grupie osób nagrodzonych w danej dyscyplinie naukowej, pozostali nagrodzeni otrzymają 5 000 zł. Pełna lista 100 wyróżnionych osób każdego roku zostanie podana do publicznej wiadomości.
W każdej dyscyplinie naukowej zostają wyróżnione osoby, których suma wartości punktowych udziałów jednostkowych jest największa.
W dziedzinie inżynieria mechaniczna, za rok 2022 wyróżnieni zostali następujący pracownicy z\ naszej katedry:

 1. dr inż. Michał Smolnicki
 2. mgr inż. Paweł Stabla
 3. dr inż. Rafał Mech
 4. dr inż. Amadeusz Łaszcz

Więcej informacji na stronie głównej Politechniki Wrocławskiej.

Seminarium 19 kwietnia 2023

Kilka tygodni temu ogłosiliśmy z własnych środków konkurs na finansowanie projektów badawczych. Spośród doktorantów wyłoniono następujących zwycięzców:

Zgłoszono następujące prace:

 1. Michał Biały Badania aplikacyjne właściwości termo-reologicznych masywnych szkieł metalicznych na bazie cyrkonu pod kątem możliwości przetwarzania termoplastycznego;
 2. Szymon Dziuba Wpływ medium retardacyjnego na przebieg procesu propagacji pękania metalowych elementów wytwarzanych metodami przyrostowymi;
 3. Maria Skrodzka Opracowanie opatrunku hydrożelowego z dodatkiem substancji fotouczulającej wytwarzanego przyrostowo do zastosowania w terapii fotodynamicznej błony śluzowej jamy ustnej;
 4. Paweł Zielonka Analiza degradacji zmęczeniowej struktur polimerowych zbrojonych włóknem ciągłym z wykorzystaniem nanorurek węglowych.

Zaplanowaliśmy, że na najbliższym seminarium przedstawią oni swoje zamierzenia.

Z powodu choroby nie będzie mogła wystąpić Pani Maria Skrodzka, ale pozostałe trzy osoby zaprezentują zakres planowanych prac.

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Amadeusza Łaszcza

Kierownik Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej zaprasza na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr inż. Amadeusza Łaszcza na temat:

Structural, Magnetic and Micromechanical Properties of Multifunctional Ni-Mn-Ga Heusler Alloys Influenced by Elemental Doping

Obrona pracy odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 11.15 w auli budynku B4 Politechniki Wrocławskiej.

Promotorami pracy są:

 • Dr hab. Mariusz Hasiak, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta.

Recenzentami pracy są:

 • Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Dr hab. Grzegorz Dercz, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Dr hab. Inż. Marek Polański, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Rozprawa, streszczenie pracy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej BIP PWr.

Tutoring z perspektywy TuTeech

Na najbliższym seminarium studenci Politechniki Wrocławskiej Oliwia Frankiewicz i Maciej Kazalski omówią proces nauczania na Politechnice Wrocławskiej widziany oczyma studenta oraz pozytywny wpływ na tok nauki programów takich jak Tutoring i Indywidualny Program Studiowania.

Zaprezentują również wyniki ankiety prowadzonej na temat indywidualnych potrzeb studentów i ich spełnienia przez uczelnie wyższe w Polsce.

Zapraszamy