Projekty

Na co dzień korzystam z LaTeXa i używam go praktycznie do wszystkiego. Poniżej kilka, najważniejszych, moich aktywności:

  1. Na Google+ prowadzę „społeczność” LaTeX — Kurs On Line. Dostępna dla wszystkich, żeby aktywnie komentować, trzeba korzystać z Google+.
  2. Opracowałem szablon zgodny z wymaganiami Księgi Logotypu Politechniki Wrocławskiej do LaTeXowego pakietu beamer. Nieco informacji na jego temat. (Choć, w tej chwili, pewne odsyłacze mogły przestać działać 🙁
  3. Opracowałem szablony plac dyplomowych (magisterskiej i inżynierskiej) zgodne z Księgą Logotypu (strona tytułowa) i z wymaganiami obowiązującymi na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Pełna lista jest poniżej: