Jakiego typu w bibliografii użyć, żeby poprawnie zacytować normę?

Z cytowaniem norm w LATEXu generalnie jest problem. Niektóre szablony bibliografii uwzględniają pozycję typu @STANDARD, ale — tak ogólnie — nie jest to standardowy typ rekordu bazy danych BibTeXa.

Z drugiej strony dostępne w Internecie materiały zalecają cytowanie norm w następujący sposób:
Numer normy
Rok
Tytuł
czyli, na przykład:
PN-ISO 690:2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.

Używając typu rekordu @MISC [2] wpis powinien wyglądać jakoś tak:

@Misc{PN-ISO_690-2:1999_,
Title = {{PN-ISO}~690-2:1999. {P}rzypisy bibliograficzne —
{D}okumenty elektroniczne i ich części},Key = {PN-ISO_690-2:1999}
}

Dodałem dodatkowo pole Key żeby ułatwić sortowanie, normalnie według autorów. Zwracam również uwagę, że rok wydania normy jest częścią jej numeru, więc nie ma osobnego pola Rok!

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozbudować szablon bibliografii dostarczony wraz z klasą do składanie pracy dyplomowej (dyplom1.bst) o dodatkową funkcję formatowania pozycji @STANDARD [1]). Zrobiłem to „testowo” tworząc dodatkowy szablon (dyplom1.bst). Wówczas odpowiedni wpis wyglądał będzie jakoś tak:

@Standard{PN-ISO_690-2:1999,
Title = {{P}rzypisy bibliograficzne — {D}okumenty elektroniczne
i ich części},
Number = {{PN-ISO}~690-2:1999},Key   = {PN-ISO_690-2:1999},
}

W bibliografii będzie to widać jak poniżej. Różnica sprowadza sę do tego, że w pierwszym przypadku numer skłądany jest jak tytuł (kursywa), a w drugim fontem prostym.

Literatura

[1]   PN-ISO 690-2:1999. Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części. (typ @MISC).

[2]   PN-ISO 690-2:1999. Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części. (typ @STANDARD).