Jak wyłączyć dzielenie wyrazów w całym dokumencie?

Dostałem takie pytanie:
Jak wyłączyć dzielenie wyrazów (odgórnie, wszystkich)? Moja promotor stwierdziła, że żaden wyraz nie powinien być dzielony i przenoszony, bo to wygląda nieprofesjonalnie.
Pomijając kwestię co jest lepsze (co dyskutuję osobno) rozwiązanie jest takie:
zaraz po \begin{document} należy umieścić następujące polecenia