Ciekawostki

Liczby zmiennoprzecinkowe

Popatrzmy na poniższy program:

Oto wynik jego działania:

Wnioski każdy wyciąga sam.

Stałe tekstowe

Poniżej przykład pokazujący jak można korzystać z innych kodowań:
W szczególnych przypadkach można stałą tekstową poprzedzić parametrem kind-param (i znakiem podkreślenia).
Do zapisu stałych tekstowych używa się kodowania ASCII. Standard nie przewiduje(?) innych rodzajów kodowania, ale może to być realizowane rozszerzenie, jak w przykładzie:

Wynik działania tego programu jest następujący:

Zwracam uwagę na konstrukcję tego programu.
Po pierwsze wczytywany jest „moduł” iso_fortran_env.
Później definiowane są stałe stałe całkowite integer, parameter, jedna o nazwie ascii (druga ucs4), którym nadawana jest wartość zwracana przez funkcję standardową selected_char_kind.
Kolejna deklaracja zmiennej typu CHARACTER używa konstrukcję wskazywania explicite typu zmiennej (kind=).
Problem zaczyna się gdy trzeba zakodować „rozszerzone” — używana jest funkcja char konwertująca wartość całkowitą zadaną jako stałą szesnastkowa, używając kodowania ucs4: char (int (z'4F60'), ucs4).
Kodowanie ucs4 jest wariantem Unicode, w którym każdy znak kodowany jest na 32 bitach (czterech bajtach). Standardowo edytory i strony WWW używają kodowania UTF-8, w którym każdy znak kodowany spoza zestawu ASCII kodowany jest z użyciem zmiennej liczby bajtów (znaków).