Pył PM 2,5 — dane historyczne

Dane do poniższych prezentacji tworzone są z wykorzystaniem bardzo interesującego narzędzia: pakietu rrdtool (Round Robin Database Tool). Pierwotnie wykorzystywane ono było do monitorowania ruchu w sieciach czy na interfejsach routerów. Podczas takiego monitoringu nie ma większego sensu przechowywanie wszystkich zebranych informacji (tym bardziej, że pojdencze urządzenie sieciowe to czasmi kilkadziesiąt monitorowanych portów). Ważniejsze jest syntetyczne obrazowanie danych aktualnych (na przykład z jednej doby) oraz danych historycznych — agregowanych w różnych okresach: godzina, dzień tydzień miesiąc, rok…

Podobnie jest i w tym przypadku. Nie mam ambicji badać zależności ilości pyłu od temperatury czy wiatru. Chodzi tylko o pokazanie jak dobrze (źle) jest i czy się to — w dłuższych odcinkach czasu — zmienia.

Standardowo oprogramowanie wylicza wartości średnie oraz minimalne i maksymalne (w zadanym okresie).

Poniższe wykresy uaktualniane są co godzinę.

  1. Dane zebrane bezpośrednio (informacje z ostatnich 24 godzin) — każda zmierzona wartość odwzorowana jest na wykresie.
  2. Dane agregowane w okresach sześciogodzinnych (wyliczane jest minimum, maksimum i wartość średnia); dane z tygodnia.
  3. Dane agregowane w okresach dobowych — ostatni miesiąc (31 dni).
  4. Ostatni rok: dane agregowane są w cyklach tygodniowych.

(Ilustracja tytułowa zaczerpnięta z: Jessica Marshall, PM 2.5 Proceedings of the National Academy of Sciences May 2013, 110 (22) 8756; DOI:10.1073/pnas.1307735110)