Klasa do składu pracy dyplomowej (magisterskiej i inżynierskiej) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej

Rozdział 1
Krótka instrukcja obsługi

1.1 Wstęp

Informacje zawarte w tym dokumencie są już od dłuższego czasu nieaktualne. W pewnej chwili na stronach www wielu wydziałów pojawiły się nieco bardziej szczegółowe zalecenia edytorskie dla studentów przygotowujących prace dyplomowe. Po dosyć krótkim czasie zniknęły one ze stron WWW. Nie potrafię powiedzieć się czemu tak się stało.

Również księga logotypu Politechniki Wrocławskiej uległa sporym zmianom.

Szablon LaTeXowy jest na tyle rzadko używany, że studenci nie zgłaszają problemów. Okazuje się, że w „międzyczasie” uległ zmianie wygląd strony tytułowej. Zniknęły wymagania co do wyglądu treści zasadniczej pracy. Postaram się uwzględnić te zmiany. Aktualna wersja ma już zmodyfikowany wygląd strony tytułowej (tytuł pracy oraz parę innych jej elementów jest wycentrowane, żeby jak najlepiej oddawać wygląd strony tytułowej).

Aktualne wymagania nie rozróżniają wersji do archiwum i do druku. Aktywna jest opcja archiwum oznaczająca druk dwustronny pracy.

Aktualne wymagania dla pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym zawarte są na stronach:

 1. Zalecenia edytorskie pracy dyplomowej
 2. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (inżynierskiej)
 3. Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (magisterskiej)

Żaden z poniższych odnośników nie jest już aktywny. Zachowałem je dla celów archiwalnych.

Klasa przygotowana jest zgodnie z zaleceniami dostępnymi ze strony i może być wykorzystana do składu pracy inżynierskiej lub magisterskiej na wydziale mechanicznym.

Klasa zgodnie z wymaganiami Wydziału Mechanicznego składa stronę tytułową i stosuje się do zaleceń (czcionka, zasady numeracji, odstępy,…).

Po raz pierwszy w roku akademickim 2015/2016 prace dyplomowe będą sprawdzane przez program antyplagiatowy. Nie wiadomo jeszcze jakie to będzie miało konsekwencje dla prac składanych w LaTeXu. Proponuję zaglądać do aktualności temu poświęconych.

1.2 Użycie

 1. Praca magisterska i inżynierska.

  Wychodzi, że tak na prawdę powinny być dwie wersje pracy: do archiwum (marginesy 2,5 cm) i „dla promotora”1. Wersja dla promotora powinna mieć trochę większy margines od strony oprawy (35mm), najprawdopodobniej będzie drukowana jednostronnie i, żeby była łatwiejsza do czytania będzie złożona z interlinią 1,5.

  Jak tak to tak: pojawiły się dwie dodatkowe opcje klasy:

  1. archiwum\usepackage[magister,archiwum]{dyplom} — wersja do archiwum
  2. druk\usepackage[inzynier,druk]{dyplom} — wersja do „druku” (i oprawy).

  W przypadku braku opcji — wybierana jest wersja do archiwum!

  Tak na prawdę, to w przypdku braku opcji powinna być wybierana wersja druk. Wybrałem jednak opisane wyzej zachowanie, aby zachowanie zmodyfikowanej klasy było zgodne z dotychczasowym. Zalecam przeprowadzanie redakcji tekstu w trybie druku i pozostawienie dokumentu „jak wyjdzie” w trybie archiwum. Chyba, że ilustracje będą zachowywać się bardzo dziwnie…

  Ponieważ „doszły do mnie” jakieś dziwne informacje, że ze stroną tytułową jest coś nie tak, dokonałem kolejnych porównań. Różnica jest jedna: obecność ramki wokół tytułów pracy. W związku z tym, ramka została zlikwidowana. Można ją odzyskać dodając dodatkowy parametr:\usepackage[inzynier,druk,ramka]{dyplom} i się pojawi…

 2. Praca magisterska:
  \documentclass[magister]{dyplom}

  Dodatkowo zdefiniować należy sposób kodowania polskich liter. W przypadku systemu Windows będzie to najprawdopodobniej:

  \usepackage[cp1250]{inputenc}

  a w przypadku systemów linuksowych:

  \usepackage[utf8]{inputenc}

  Dodatkowo zdefiniować należy „metadane”:

  • Nazwisko autora:
   \author{Imię Nazwisko}

    

  • Tytuł pracy (w języku polskim):
   \title{Tytuł Pracy}

    

  • Tytuł pracy po angielsku
   \titlen{Work Title}

    

  • Nazwisko promotora
   \promotor{prof. dr hab. inż. Imię Nazwisko, prof. PWr.}

    

  • Kierunek
   \kierunek{Prawo}

    

  • Specjalność:
   \specjalnosc{Lewo}

    

  • W razię potrzeby wpisać można inną nazwę wydziału. Gdy nie zostanie wpisana — będzie tam Wydział Mechaniczny.
   \wydzial{Wydział Elektryczny}

    

  • Praca może mieć konsultanta/konsultantów. Dodałem więc pole konsultant:
   \konsultant{dr inż. Kazimierz Kabacki}

   Nazwisko konsultanta pojawi się miedzy nazwiskiem promotora a oceną. Pozostaje kwestia czy powinien to być „konsultant” czy raczej „konsulktanci”?

  Powyższe metadane umieszczamy przed \begin{document}:

  \documentclass[magister]{dyplom}
  \usepackage[utf8]{inputenc}

  \author{Jan A. Backi}
  \title{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit}
  \titlen{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit}
  \promotor{dr hab. inż. Jerzy Babacki, prof. nadzw. PWr., I-77}
  \wydzial{Wydział Mechaniczny}
  \kierunek{Prawo}
  \specjalnosc{Lewo}

  \begin{document}

   

 3. Praca inżynierska:
  \documentclass[inzynier]{dyplom}

  Dodatkowo zdefiniować należy sposób kodowania polskich liter. W przypadku systemu Windows będzie to najprawdopodobniej:

  \usepackage[cp1250]{inputenc}

  a w przypadku systemów linuksowych:

  \usepackage[utf8]{inputenc}

  Dodatkowo zdefiniować należy „metadane”:

  • Nazwisko autora:
   \author{Imię Nazwisko}

    

  • Tytuł pracy (w języku polskim):
   \title{Tytuł Pracy}

    

  • Tytuł pracy po angielsku
   \titlen{Work Title}

    

  • Nazwisko promotora
   \promotor{prof. dr hab. inż. Imię Nazwisko, prof. PWr.}

    

  • Kierunek
   \kierunek{Prawo}

    

  • W razię potrzeby wpisać można inną nazwę wydziału. Gdy nie zostanie wpisana — będzie tam Wydział Mechaniczny.
   \wydzial{Wydział Elektryczny}

    

  • Praca może mieć konsultanta/konsultantów. Dodałem więc pole konsultant:
   \konsultant{dr inż. Kazimierz Kabacki}

   Nazwisko konsultanta pojawi się miedzy nazwiskiem promotora a oceną. Pozostaje kwestia czy powinien to być „konsultant” czy raczej „konsultanci”?

  Powyższe metadane umieszczamy przed \begin{document}:

  \documentclass[magister]{dyplom}
  \usepackage[utf8]{inputenc}

  \author{Jan A. Backi}
  \title{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit}
  \titlen{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit}
  \promotor{dr hab. inż. Jerzy Babacki, prof. nadzw. PWr., I-77}
  \wydzial{Wydział Mechaniczny}
  \kierunek{Prawo}
  \specjalnosc{Lewo}

  \begin{document}

   

1.3 Dodatkowe zasoby

Warto wspomnieć o innych inicjatywach przyswojenia LaTeXa piszącym prace dyplomowe. Najważniejsza z nich to książka Tomasza Przechlewskiego [1] oraz przygotowana przez niego klasa znajdująca się w https://github.com/hrpunio/wzmgr. Przykłady z książki znaleźć można w https://github.com/hrpunio/pmdzpl.

1.4 Gdzie znaleźć?

Wersja zarchiwizowana (plik zip): Szablon pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym.

1.5 Uwagi

Wszelkie uwagi i postulaty należy kierować na adres Wojciech.Myszka@pwr.wroc.pl

W miarę potrzeby mogę szablon dostosować do wymagań innych wydziałow Politechniki Wrocławskiej.

Bibliografia

[1]   Tomasz Przechlewski. Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX. Jak szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2011.

Jeden komentarz do “Klasa do składu pracy dyplomowej (magisterskiej i inżynierskiej) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej”

Możliwość komentowania została wyłączona.