Klasa do składu pracy dyplomowej (magisterskiej i inżynierskiej) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej

Rozdział 1
Krótka instrukcja obsługi

1.1 Wstęp

Klasa przygotowana jest zgodnie z zaleceniami dostępnymi ze strony i może być wykorzystana do składu pracy inżynierskiej lub magisterskiej na wydziale mechanicznym.

Klasa zgodnie z wymaganiami Wydziału Mechanicznego składa stronę tytułową i stosuje się do zaleceń (czcionka, zasady numeracji, odstępy,…).

Po raz pierwszy w roku akademickim 2015/2016 prace dyplomowe będą sprawdzane przez program antyplagiatowy. Nie wiadomo jeszcze jakie to będzie miało konsekwencje dla prac składanych w LaTeXu. Proponuję zaglądać do aktualności temu poświęconych.

1.2 Użycie

 1. Praca magisterska i inżynierska.

  Wychodzi, że tak na prawdę powinny być dwie wersje pracy: do archiwum (marginesy 2,5 cm) i „dla promotora”1. Wersja dla promotora powinna mieć trochę większy margines od strony oprawy (35mm), najprawdopodobniej będzie drukowana jednostronnie i, żeby była łatwiejsza do czytania będzie złożona z interlinią 1,5.

  Jak tak to tak: pojawiły się dwie dodatkowe opcje klasy:

  1. archiwum\usepackage[magister,archiwum]{dyplom} — wersja do archiwum
  2. druk\usepackage[inzynier,druk]{dyplom} — wersja do „druku” (i oprawy).

  W przypadku braku opcji — wybierana jest wersja do archiwum!

  Tak na prawdę, to w przypdku braku opcji powinna być wybierana wersja druk. Wybrałem jednak opisane wyzej zachowanie, aby zachowanie zmodyfikowanej klasy było zgodne z dotychczasowym. Zalecam przeprowadzanie redakcji tekstu w trybie druku i pozostawienie dokumentu „jak wyjdzie” w trybie archiwum. Chyba, że ilustracje będą zachowywać się bardzo dziwnie…

  Ponieważ „doszły do mnie” jakieś dziwne informacje, że ze stroną tytułową jest coś nie tak, dokonałem kolejnych porównań. Różnica jest jedna: obecność ramki wokół tytułów pracy. W związku z tym, ramka została zlikwidowana. Można ją odzyskać dodając dodatkowy parametr:\usepackage[inzynier,druk,ramka]{dyplom} i się pojawi…

 2. Praca magisterska:
  \documentclass[magister]{dyplom}

  Dodatkowo zdefiniować należy sposób kodowania polskich liter. W przypadku systemu Windows będzie to najprawdopodobniej:

  \usepackage[cp1250]{inputenc}

  a w przypadku systemów linuksowych:

  \usepackage[utf8]{inputenc}

  Dodatkowo zdefiniować należy „metadane”:

  • Nazwisko autora:
   \author{Imię Nazwisko}

  • Tytuł pracy (w języku polskim):
   \title{Tytuł Pracy}

  • Tytuł pracy po angielsku
   \titlen{Work Title}

  • Nazwisko promotora
   \promotor{prof. dr hab. inż. Imię Nazwisko, prof. PWr.}

  • Kierunek
   \kierunek{Prawo}

  • Specjalność:
   \specjalnosc{Lewo}

  • W razię potrzeby wpisać można inną nazwę wydziału. Gdy nie zostanie wpisana — będzie tam Wydział Mechaniczny.
   \wydzial{Wydział Elektryczny}

  • Praca może mieć konsultanta/konsultantów. Dodałem więc pole konsultant:
   \konsultant{dr inż. Kazimierz Kabacki}

   Nazwisko konsultanta pojawi się miedzy nazwiskiem promotora a oceną. Pozostaje kwestia czy powinien to być „konsultant” czy raczej „konsulktanci”?

  Powyższe metadane umieszczamy przed \begin{document}:

  \documentclass[magister]{dyplom}
  \usepackage[utf8]{inputenc}

  \author{Jan A. Backi}
  \title{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit}
  \titlen{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit}
  \promotor{dr hab. inż. Jerzy Babacki, prof. nadzw. PWr., I-77}
  \wydzial{Wydział Mechaniczny}
  \kierunek{Prawo}
  \specjalnosc{Lewo}

  \begin{document}

 3. Praca inżynierska:
  \documentclass[inzynier]{dyplom}

  Dodatkowo zdefiniować należy sposób kodowania polskich liter. W przypadku systemu Windows będzie to najprawdopodobniej:

  \usepackage[cp1250]{inputenc}

  a w przypadku systemów linuksowych:

  \usepackage[utf8]{inputenc}

  Dodatkowo zdefiniować należy „metadane”:

  • Nazwisko autora:
   \author{Imię Nazwisko}

  • Tytuł pracy (w języku polskim):
   \title{Tytuł Pracy}

  • Tytuł pracy po angielsku
   \titlen{Work Title}

  • Nazwisko promotora
   \promotor{prof. dr hab. inż. Imię Nazwisko, prof. PWr.}

  • Kierunek
   \kierunek{Prawo}

  • W razię potrzeby wpisać można inną nazwę wydziału. Gdy nie zostanie wpisana — będzie tam Wydział Mechaniczny.
   \wydzial{Wydział Elektryczny}

  • Praca może mieć konsultanta/konsultantów. Dodałem więc pole konsultant:
   \konsultant{dr inż. Kazimierz Kabacki}

   Nazwisko konsultanta pojawi się miedzy nazwiskiem promotora a oceną. Pozostaje kwestia czy powinien to być „konsultant” czy raczej „konsultanci”?

  Powyższe metadane umieszczamy przed \begin{document}:

  \documentclass[magister]{dyplom}
  \usepackage[utf8]{inputenc}

  \author{Jan A. Backi}
  \title{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit}
  \titlen{Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit}
  \promotor{dr hab. inż. Jerzy Babacki, prof. nadzw. PWr., I-77}
  \wydzial{Wydział Mechaniczny}
  \kierunek{Prawo}
  \specjalnosc{Lewo}

  \begin{document}

1.3 Dodatkowe zasoby

Warto wspomnieć o innych inicjatywach przyswojenia LaTeXa piszącym prace dyplomowe. Najważniejsza z nich to książka Tomasza Przechlewskiego [1] oraz przygotowana przez niego klasa znajdująca się w https://github.com/hrpunio/wzmgr. Przykłady z książki znaleźć można w https://github.com/hrpunio/pmdzpl.

1.4 Gdzie znaleźć?

Wersja zarchiwizowana (plik zip): Szablon pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym.

1.5 Uwagi

Wszelkie uwagi i postulaty należy kierować na adres Wojciech.Myszka@pwr.wroc.pl

W miarę potrzeby mogę szablon dostosować do wymagań innych wydziałow Politechniki Wrocławskiej.

Bibliografia

[1]   Tomasz Przechlewski. Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX. Jak szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2011.

Jedna myśl w temacie “Klasa do składu pracy dyplomowej (magisterskiej i inżynierskiej) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej”

Możliwość komentowania jest wyłączona.