Dwujęzyczne podpisy tabel i rysunków

Znienacka  pojawił się problem obcojęzycznych spisów treści, ilustracji i tabel. Związane jest to z dwoma problemami:  po pierwsze trzeba wszystko przetłumaczyć na obcy język (to jest problem łatwiejszy i wykonywany, w zasadzie, tylko raz) oraz zadbanie o właściwą numerację. A to praktycznie wyklucza przygotowywanie takiego spisu jako „zewnętrznego dokumentu”. Zarządzanie tym staje się niemożliwe.

Do tej pory wszyscy piszący u nas w LaTeXu jakoś sobie z tym radzili, aż przyszłą taka chwila, że ilustracje przestały się mieścić na jednej stronie. I trzeba było zacząć tworzyć i ilustrację i jej kontynuację na następnej stronie. Po użyciu pakietu captcont, okazało się nagle, że wszystko przestało działać. Niestety pakiet jest na tyle zakręcony, że znalezienie w miarę rozsądnego rozwiązania podobnego do dotychczas stosowanych okazało się trudne.

Utworzyłem zatem, nieco na kolanie, pakiet captcontwm. Zakłada on, że tekst pisany jest po polsku, dodatkowe podpisy będą w jednym tylko języku obcym (angielskim, ale to, akurat, nie jest istotne).

Pakietu używa się identycznie jak pakietu captcont dodając w odpowiednich miejscach obok poleceń \caption\captcont polecenia \captionen\captconten. Przy czym można z niego korzystać nawet wówczas gdy nie ma ani tabel ani rysunków rozmieszczonych na więcej niż jednej stronie. Używa się wówczas wyłącznie polecań \caption\captionen.

Dodatkowo można zdefiniować jak nazywamy po angielsku rysunki i tabele (standardowo Figure i Table) używając poleceń

(zamiast Figure i Table wpisujemy co się nam podoba).

Pakiet dołącza się poleceniem:

lub, jeżeli nie chcemy obcojęzycznych podpisów w tekście pracy

Aby wygenerować spisy ilustracji i tabel w języku obcym używamy poleceń:

Pakiet, w zasadzie, współpracuje z pakietem hyperref, ale powinien być wywołany po nim (jest to postępowanie niestandardowe, które może (w przyszłości) zaowocować nieoczekiwanymi konsekwencjami.

Pakiet można pobrać tu: Pakiet do dwujęzycznych podpisów rysunków i tabel.