Literatura

Co czytać?

Nie ma jednego, dobrego podręcznika do tych zajęć. Poniższa lista zawiera spis wszystkich chyba odsyłaczy, które pojawiają się na slajdach i podczas wykładu.

Podstawową pozycją literatury są podręczniki Harella  [1234]. Z punktu widzenia „rozwoju osobistego” warto zapoznać się z grubaśną książką Gleicka ( [5]) czy (wszystkimi praktycznie) książkami wydanymi przez Lawrence Lessiga  [678910].

Ta pierwsza, na wiele sposobów, przybliża czym jest informacja (i mówi trochę o jej przetwarzaniu). L. Lessig, wybitny prawnik konstytucjonalista, współtwórca amerykańskiej organizacji Creative Commons, opowiada o kulturze (i zmianach jakie generuje Internet) o prawie (i konsekwencjach dla funkcjonowania praw autorskich w Internecie). Lessig kandydował do nominacji Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich 2016.

Literatura

[1]   Harel D., Computers Ltd.: What They Really Can’t Do, Oxford University Press, USA 2003.

[2]   Harel D., Komputery-spółka z o.o.: czego komputery naprawdę nie umieją robić, Ludzie, Komputery, Informacja, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

[3]   Harel D., Feldman Y., Algorithmics: The Spirit of Computing, 3 wyd., Addison-Wesley 2004.

[4]   Harel D., Feldman Y.A., Płoski Z., Rzecz O Istocie Informatyki: Algorytmika, wyd. 4 zm., rozsz wyd., Klasyka Informatyki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.

[5]   Gleick J., Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, Znak 2012, URL http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,3364,Informacja?gclid=COzYjtrqy78CFW3MtAodpksA8Q.

[6]   Lessig L., Próchniak R., Remiks: Aby Sztuka I Biznes Rozkwitały W Hybrydowej Gospodarce, Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

[7]   Lessig L., Remix, https://www.youtube.com/watch?v=_yC81QhR_xk, URL http://www.youtube.com/watch?v=_yC81QhR_xk 2008.

[8]   Lessig L., Remix: Making art and commerce thrive in the hybrid economy, http://archive.org/details/LawrenceLessigRemix, URL http://archive.org/details/LawrenceLessigRemix 2008.

[9]   Lessig L., Wolna kultura, Wdawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, URL http://otworzksiazke.pl/ksiazka/wolna_kultura/, http://otworzksiazke.pl/ksiazka/wolna_kultura/.

[10]   Lessig L., Free culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity, Penguin Press, New York 2004, URL http://www.free-culture.cc/freecontent/, http://www.free-culture.cc/freecontent/.

[11]   Aigrain P., Aigrain S., Dzielenie się. Kultura i gospodarka epoki internetu, Fundacja Nowoczesna Polska 2012, URL http://prawokultury.pl/publikacje/Dzielenie-sie/, http://prawokultury.pl/publikacje/Dzielenie-sie/.

[12]   Bayko J., Great microprocessors of the past and present (V 13.4.0), http://www.cpushack.com/CPU/cpu.html, URL http://www.cpushack.com/CPU/cpu.html 2005.

[13]   Bendyk E., Zlikwidować patenty? 2007, dostępny w wersji elektronicznej: http://bendyk.blog.polityka.pl/?p=338; ostatnio odwiedzane: 4 listopada 2007.

[14]   Bessen J.E., Meurer M.J., The direct costs from NPE disputes, SSRN eLibrary, 2012, URL http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210.

[15]   Biernat J., Architektura komputerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.

[16]   Butler J.G., Information technology history – outline, http://www.tcf.ua.edu/AZ/ITHistoryOutline.htm, URL http://www.tcf.ua.edu/AZ/ITHistoryOutline.htm 1998.

[17]   Ciesielski P., Vetulani J., Błogosławiona mutacja genu FoxP2, wyborcza.pl, 2011, URL http://wyborcza.pl/1,76842,9801332,Blogoslawiona_mutacja_genu_FoxP2.html, http://wyborcza.pl/1,76842,9801332,Blogoslawiona_mutacja_genu_FoxP2.html.

[18]   Comission E., Innowacje w programach ramowych 2007, strona dostępna w wersji elektronicznej: http://cordis.europa.eu/innovation/pl/fp/home.html; ostatnio odwiedzane: 4 listopada 2007.

[19]   Copeland J., A brief history of computing 2000, URL http://www.alanturing.net/turing_archive/pages/Reference\%20Articles/BriefHistofComp.html, http://www.alanturing.net/turing_archive/pages/Reference\%20Articles/BriefHistofComp.html.

[20]   da Cruz F., Professor Wallace J. Eckert, URL http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/eckert.html, http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/eckert.html 2013.

[21]   da Cruz F., Interconnected punched card equipment, URL http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/switch.html, http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/switch.html 2004.

[22]   Czerniawski P., Lipszyc J., Wilkowski M., Pierwsza pomoc w prawie autorskim, http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc/, URL http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc/ 2012.

[23]   Danecki K., Przemysł praw autorskich: stulecie kłamstwa | co nas uwiera, http://conasuwiera.pl/?p=1045, URL http://conasuwiera.pl/?p=1045 2012.

[24]   Drucker P.F., Innovative and Entrepreneurship, Practice and Principles, Harper & Row, Publishers, Inc 1985, cytowane za https://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c5-10.html  [30].

[25]   Eckert W.J., Punched card methods in scientific computation, MIT Pr. [u.a.], Cambridge, Mass. u.a. 1984.

[26]   Gawin E., Ściąganie muzyki i filmów legalne od zawsze, http://motionfreaks.pl/teksty/artykuly/item/766-sciaganie-muzyki-i-filmow-legalne-od-zawsze, URL http://motionfreaks.pl/teksty/artykuly/item/766-sciaganie-muzyki-i-filmow-legalne-od-zawsze 2012.

[27]   Goldberg D., What every computer scientist should know about Floating-Point arithmetic, [w:] Numerical Computation Guide, Sun Microsystems, Palo Alto 2000, URL http://docs.sun.com/source/806-3568/ncg_goldberg.html#674, dostępne jako: http://docs.sun.com/source/806-3568/ncg_goldberg.html\#674.

[28]   Grzywacz A., Kamiński B., Architektura procesora itanium 2004, URL http://binboy.sphere.pl/index.php?hideshow=download&p0=1984, dostępne jako: http://binboy.sphere.pl/index.php?hideshow=download&p0=1984.

[29]   Harlow F.H., Metropolis N., Computing and computers – weapons simulation leads to the computer era, Los Alamos Science, Winter/Spring, 7, 1983, 132—141, URL http://library.lanl.gov/cgi-bin/getfile?07-15.pdf.

[30]   Hofstrand D., Peter Drucker and innovation, dostępne elektronicznie: https://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/html/c5-10.html; ostatnio odwiedzane: 12 października 2020.

[31]   Intel, White paper: Statistical analysis of floating point flaw, http://www.intel.com/support/processors/pentium/fdiv/wp/, URL http://www.intel.com/support/processors/pentium/fdiv/wp/ 1994.

[32]   Knuth D.E., The Art of Computer Programming, Volumes 1-4A Boxed Set, 1 wyd., Addison-Wesley Professional 2011.

[33]   Knuth D.E., Sztuka programowania, Klasyka Informatyki, WNT, Warszawa 2001, iSBN 83-204-2539-5.

[34]   Komorowski W., Krótki kurs architektury i organizacji komputerów, Mikom, Warszawa 2004.

[35]   Komorowski W., Instrumenta Computatoria: [wybrane Architektury Komputerów], ”Helion”, Gliwice 2000.

[36]   Komorowski W., Architektura Komputerow: Skrypt, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1987.

[37]   Komorowski W., Architektura Komputerów, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Warszawa 1986.

[38]   Komorowski W., Architektura Minikomputerow, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980.

[39]   Konopczyńska E., Granice dozwolonegu użytku prywatnego, Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, Warszawa 2012, URL http://conasuwiera.pl/wp-content/uploads/2012/11/Granice-dozwolonego-u%C5%BCytku-prywatnego-poprawnione.pdf.

[40]   Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, xx wyd., Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.

[41]   Kopertowska M., Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa 2006, europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Poziom Zaawansowany.

[42]   Kopertowska M., Bazy danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa 2006, europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 5.

[43]   Kopertowska M., Grafika menedżerska i prezentacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa 2006, europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 6.

[44]   Kopertowska M., Przetwarzanie tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa 2006, europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 3.

[45]   Kowalski J., ZPAV ostro o kampanii społecznej ’Prawo kultury’: To zachęcanie do złodziejstwa, http://wyborcza.pl/1,75478,13112726,ZPAV_ostro_o_kampanii_spolecznej__Prawo_kultury__.html, URL http://wyborcza.pl/1,75478,13112726,ZPAV_ostro_o_kampanii_spolecznej__Prawo_kultury__.html 2012.

[46]   Kurose J.F., Sieci komputerowe: od ogółu do szczegółu z internetem w tle, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

[47]   Kurose J.F., Ross K.W., Computer Networking: A Top-Down Approach, 6 wyd., Addison-Wesley 2012.

[48]   Lamport L., How (la)tex changed the face of mathematics, Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, 2000, 49–51, URL http://research.microsoft.com/users/lamport/pubs/lamport-latex-interview.pdf, http://research.microsoft.com/users/lamport/pubs/lamport-latex-interview.pdf.

[49]   Lamport L., How to present a paper 1979, URL http://research.microsoft.com/users/lamport/pubs/howto.txt, http://research.microsoft.com/users/lamport/pubs/howto.txt.

[50]   Lee T.B., Judge decries “excessive” copyright and software patent protections, http://arstechnica.com/tech-policy/2012/10/judge-decries-excessive-copyright-and-software-patent-protections/s, URL http://arstechnica.com/tech-policy/2012/10/judge-decries-excessive-copyright-and-software-patent-protections/.

[51]   Lem S., Cyberiada, Verba, Chotomów 1991.

[52]   Lévénez É., Computer languages history 2012, URL http://www.levenez.com/lang/, http://www.levenez.com/lang/.

[53]   Lévénez É., Unix history 2012, http://www.levenez.com/unix/.

[54]   Lévénez É., Windows history 2012, http://www.levenez.com/windows/.

[55]   Miś B., Matematycy i maszyny, http://studioopinii.pl/archiwa/20566, URL http://www.mt.com.pl/matematycy-i-maszyny.

[56]   Miś B., Trzydzieści lat minęło…?, http://studioopinii.pl/bogdan-mis-trzydziesci-lat-minelo/, URL http://studioopinii.pl/bogdan-mis-trzydziesci-lat-minelo/ 2011.

[57]   Myszka W., Laboratorium 4: Arytmetyka zmiennoprzecinkowa komputerów 2010, URL https://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/dydaktyka/metody-numeryczne/instrukcje-laboratoryjne/laboratorium-4/l, instrukcja laboratoryjna dostępna: https://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/dydaktyka/metody-numeryczne/instrukcje-laboratoryjne/laboratorium-4/.

[58]   Myszka W., Przykładowe programiki pokazujące problemy numeryczne 2008, dostępne pod adresem https://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/kod.pdf.

[59]   Myszka W., Szybki wywiad technologiczny: narzędzia i analiza wyników, [w:] Materiały seminarium programu REGSTRAT, Publikacje DCSR, Wrocław 2007, w przygotowaniu.

[60]   Nicely T.R., Pentium FDIV flaw FAQ, https://faculty.lynchburg.edu/~nicely/pentbug/pentbug.html, URL https://faculty.lynchburg.edu/~nicely/pentbug/pentbug.html 2008.

[61]   Nowakowski Z., Użytkowanie komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa 2006, europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 2.

[62]   Null L., Lobur J., Essentials of Computer Organization and Architecture, 3 wyd., Jones & Bartlett Learning 2010.

[63]   Null L., Lobur J., Marie simulator software 2007, URL http://computerscience.jbpub.com/ecoa/2e/student_resources.cfm, http://computerscience.jbpub.com/ecoa/2e/student_resources.cfm.

[64]   Null L., Lobur J., The essentials of computer organization and architecture, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Mass. 2006.

[65]   Null L., Lobur J., MARIE: an introduction to a simple computer, [w:] The essentials of computer organization and architecture 2006, URL http://cs.mwsu.edu/~simpson/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/MarieGuide.pdf, http://cs.mwsu.edu/~simpson/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/MarieGuide.pdf.

[66]   Null L., Lobur J., A guide to the MARIE machine simulator environment 2003, URL http://cs.mwsu.edu/~simpson/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/MarieGuide.pdf, https://cs.msutexas.edu/~simpson/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/MarieGuide.pdf.

[67]    Orliński W., Ho ho ho, kiszka!, http://wo.blox.pl/2011/12/Ho-ho-ho-kiszka.html, URL http://wo.blox.pl/2011/12/Ho-ho-ho-kiszka.html 2011.

[68]   Pascal B., Rozprawy i myśli, rozdz. Machina Arytmetyczna, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1962, 1–13, dostępne jako https://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/pascalina.pdf.

[69]   Pigott D., Axtens B.M., Online historical encyclopaedia of programming languages, https://hopl.info/, URL https://hopl.info/ 2020.

[70]   Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa 2006, europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 1.

[71]   Silberschatz A., Podstawy systemów operacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006.

[72]   Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G., Operating System Concepts, 8 wyd., Wiley 2008.

[73]   Sinclair P., Malinowski R., French cooking, Weathervane Books, [New York] 1978.

[74]   de Smit B., Lenstra Jr H.W., The mathematical structure of escher’s print gallery, Notices of the AMS,  50, 4, 2003, 446–451.

[75]   Solecki A., Co ta kaczka dała Europie?, http://andsol.blox.pl/2009/02/Co-ta-kaczka-dala-Europie.html, URL http://andsol.blox.pl/2009/02/Co-ta-kaczka-dala-Europie.html 2009.

[76]   Stallings W., Operating Systems: Internals and Design Principles, 7 wyd., Prentice Hall 2011.

[77]   Stallings W., Systemy operacyjne: struktura i zasady budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

[78]   Suits D.B., Playing with mazes, http://people.rit.edu/dbsgsh/, URL http://people.rit.edu/dbsgsh/ 1994.

[79]   Suits D.B., Solving mazes, [w:] Playing With Mazes 1994, URL http://people.rit.edu/dbsgsh/MAZES3.pdf, http://people.rit.edu/dbsgsh/MAZES3.pdf.

[80]   Tantau T., User’s guide to the beamer class, version 3.07 2007, ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf.

[81]   Tarkowski A., Uczenie o dozwolonym użytku nie jest nakłanianiem do łamania prawa, http://artykuly.bibliosfera.net/2013/02/uczenie-o-dozwolonym-uzytku-nie-jest-naklanianiem-do-lamania-prawa/, URL http://artykuly.bibliosfera.net/2013/02/uczenie-o-dozwolonym-uzytku-nie-jest-naklanianiem-do-lamania-prawa/ 2013.

[82]   Tysver D.A., History of software patents, from Benson and Diehr to State Street and Bilski (BitLaw), http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html, URL http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html 2008.

[83]   Waglowski P., O tym, że przyjęcie jednolitego patentu przez polskę wydaje się przedwczesne | prawo | VaGla.pl prawo i internet, http://prawo.vagla.pl/node/9910, URL http://prawo.vagla.pl/node/9910.

[84]   Waglowski P., Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu., Helion, Gliwice 2005, URL http://www.vagla.pl/.

[85]   Ward A., Some issues on floating-point precision under linux, Linux Gazette, , 53, 2000, URL http://www.tldp.org/LDP/LGNET/issue53/ward.html, http://www.tldp.org/LDP/LGNET/issue53/ward.html.

[86]   Wiedmann M., Screen presentation tools, https://miwie.de/screen-presentations/presentations.html.

[87]   Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, Klasyka informatyki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2004.

[88]   Wirth N., Algorithms + Data Structures = Programs, 1st wyd., Prentice Hall 1976.

[89]   Wissema J.G., Technostarterzy dlaczego i jak?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, dostępne w wersji elektronicznej: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/technostarterzy.pdf; ostatnio odwiedzane: 4 listopada 2007.

[90]   Wojciechowski A., Usługi w sieciach informatycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa 2006, europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 7.

[91]   Wróblewski P., Algorytmy: struktury danych i techniki programowania, Helion, Gliwice 2010.

[92]   Wróblewski P., Algorytmy: struktury danych i techniki programowania: algorytmika nie tylko dla informatyków, Helion, Gliwice 2003.

[93]   Zelent M., Tajemniczy ciąg fibonacciego. złota liczba. boska proporcja, URL http://www.youtube.com/watch?v=wb7kPaM8cfg&feature=youtube_gdata_player, http://www.youtube.com/watch?v=wb7kPaM8cfg&feature=youtube_gdata_player 2013.

[94]   Zuber R., Metody numeryczne i programowanie, WSziP 1975, fragmenty: https://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/zuber.pdf.

[95]   Skotnicka M. (red.), My, dzieci sieci: wokół manifestu, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012, URL http://prawokultury.pl/media/entry/attach/my-dzieci-sieci-wok\%C3\%B3\%C5\%82-manifestu.pdf, http://prawokultury.pl/media/entry/attach/my-dzieci-sieci-wok\%C3\%B3\%C5\%82-manifestu.pdf.

[96]   Apple patents the virtual page turn, http://mashable.com/2012/11/16/apple-page-turn-patent/, URL http://mashable.com/2012/11/16/apple-page-turn-patent/.

[97]   Co mogę?, https://web.archive.org/web/20130413100524/http://badzbardziejswiadomy.pl, URL https://web.archive.org/web/20130413100524/http://badzbardziejswiadomy.pl, https://web.archive.org/web/20130413100524/http://badzbardziejswiadomy.pl.

[98]   Escher and the Droste effect – Universiteit Leiden, http://escherdroste.math.leidenuniv.nl/index.php?menu=intro, URL http://escherdroste.math.leidenuniv.nl/index.php?menu=intro.

[99]   MARIE, http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=MARIE, URL http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=MARIE, page Version ID: 27069816.

[100]   Student resources – essentials of computer organization and architecture, second edition, http://computerscience.jbpub.com/ecoa/2e/student_resources.cfm, URL http://computerscience.jbpub.com/ecoa/2e/student_resources.cfm.

[101]   Ministerstwo administracji i cyfryzacji, http://mac.gov.pl/dzialania/jednolity-patent-europejski-nad-czym-warto-sie-zastanowic/, URL http://mac.gov.pl/dzialania/jednolity-patent-europejski-nad-czym-warto-sie-zastanowic/ 2012.

[102]    Patent ’trolls cost $29bn a year’, http://www.bbc.co.uk/news/technology-18598559, URL http://www.bbc.co.uk/news/technology-18598559 2012.

[103]   Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r nr 119, poz 117 z późn. zm), http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/37/06/37064/Ustawa_pwp_-_tekst_ujednolicony.pdf, URL http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/37/06/37064/Ustawa_pwp_-_tekst_ujednolicony.pdf 2011.

[104]   64-bitowa układanka, Magazyn Komputerowy Next, , 1, 2007, 34–48.

[105]   Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083, obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060900631&min=1 1994.