Literatura

Co czytać?

Nie ma jednego, dobrego podręcznika do tych zajęć. Poniższa lista zawiera spis wszystkich chyba odsłaczy, które pojawiają się na slajdach i podczas wykładu.

Podstawową pozycją literatury są podręczniki Harella  [34333536]. Z punktu widzenia „rozwoju osobistego” warto zapoznać się z grubaśną książką Gleicka ( [30]) czy (wszystkimi praktycznie) książkami wydanymi przez Lawrence Lessiga  [6462636160].

Ta pierwsza, na wiele sposobów, przybliża czym jest informacja (i mówi trochę o jej przetwarzaniu). L. Lessig, wybitny prawnik konstytucjonalista, współtwórca amerykańskiej organizacji Creative Commons, opowiada o kulturze (i zmianach jakie generuje Internet) o prawie (i konsekwencjach dla funkcjonowania praw autorskich w Internecie). Lessig kandyduje do nominacji Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich 2016.

Literatura

[1]   Apple patents the virtual page turn. http://mashable.com/2012/11/16/apple-page-turn-patent/.

[2]   Co mogę? http://badzbardziejswiadomy.pl/prawo-a-internet/.

[3]   Escher and the Droste effect – Universiteit Leiden. http://escherdroste.math.leidenuniv.nl/index.php?menu=intro.

[4]   MARIE. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=MARIE&oldid=27069816. Page Version ID: 27069816.

[5]   Student resources – essentials of computer organization and architecture, second edition. http://computerscience.jbpub.com/ecoa/2e/student_resources.cfm.

[6]   Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083, 1994. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060900631&min=1.

[7]   1663 science and technology magazine los national alamos laboratory, Grudzie/n 2009.

[8]   Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r nr 119, poz 117 z późn. zm). http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/37/06/37064/Ustawa_pwp_-_tekst_ujednolicony.pdf, 2011.

[9]   MakerFaire. http://blockly.googlecode.com/svn-history/r105/wiki/MakerFaire.wiki, Pa/xdziernik 2012.

[10]   Ministerstwo administracji i cyfryzacji. http://mac.gov.pl/dzialania/jednolity-patent-europejski-nad-czym-warto-sie-zastanowic/, 2012.

[11]   Patent ’trolls cost $29bn a year’. http://www.bbc.co.uk/news/technology-18598559, 2012.

[12]   64-bitowa układanka. Magazyn Komputerowy Next, (1):34–48, październik 2007. http://www.nextmag.pl/.

[13]   Philippe Aigrain, Suzanne Aigrain. Dzielenie się. Kultura i gospodarka epoki internetu. Fundacja Nowoczesna Polska, 2012. http://prawokultury.pl/publikacje/Dzielenie-sie/.

[14]   John Bayko. Great microprocessors of the past and present (V 13.4.0). http://www.cpushack.com/CPU/cpu.html, 2005.

[15]   Edwin Bendyk. Zlikwidować patenty? Dostępny w wersji elektronicznej: http://bendyk.blog.polityka.pl/?p=338; ostatnio odwiedzane: 4 listopada 2007, październik 2007.

[16]   James E. Bessen, Michael J. Meurer. The direct costs from NPE disputes. SSRN eLibrary, Czerwiec 2012. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210.

[17]   Janusz Biernat. Architektura komputerów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005.

[18]   Jeremy G. Butler. Information technology history – outline. http://www.tcf.ua.edu/AZ/ITHistoryOutline.htm, 1998.

[19]   Piotr Ciesielski, Jerzy Vetulani. Błogosławiona mutacja genu FoxP2. wyborcza.pl, Czerwiec 2011. http://wyborcza.pl/1,76842,9801332,Blogoslawiona_mutacja_genu_FoxP2.html.

[20]   European Comission. Innowacje w programach ramowych. Strona dostępna w wersji elektronicznej: http://cordis.europa.eu/innovation/pl/fp/home.html; ostatnio odwiedzane: 4 listopada 2007, maj 2007.

[21]   Jack Copeland. A brief history of computing. http://www.alanturing.net/turing_archive/pages/Reference%20Articles/BriefHistofComp.html, June 2000.

[22]   Piotr Czerniawski, Jarosław Lipszyc, Marcin Wilkowski. Pierwsza pomoc w prawie autorskim. http://prawokultury.pl/publikacje/pierwsza-pomoc/, 2012.

[23]   Frank da Cruz. Interconnected punched card equipment, 2004.

[24]   Frank da Cruz. Professor Wallace J. Eckert, 2013.

[25]   Kuba Danecki. Przemysł praw autorskich: stulecie kłamstwa | co nas uwiera. http://conasuwiera.pl/?p=1045, Pa/xdziernik 2012.

[26]   B. de Smit, H. W. Lenstra Jr. The mathematical structure of escher’s print gallery. Notices of the AMS, 50(4):446–451, 2003.

[27]   Peter F. Drucker. Innovative and Entrepreneurship, Practice and Principles. Harper & Row, Publishers, Inc, 1985. Cytowane za http://www.agmrc.org/business_development/getting_prepared/business_skills/articles/peter-drucker-and-innovation/  [38].

[28]   Wallace J Eckert. Punched card methods in scientific computation. MIT Pr. [u.a.], Cambridge, Mass. u.a., 1984.

[29]   Emil Gawin. Ściąganie muzyki i filmów legalne od zawsze. http://motionfreaks.pl/teksty/artykuly/item/766-sciaganie-muzyki-i-filmow-legalne-od-zawsze, Grudzie/n 2012.

[30]   James Gleick. Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja. Znak, 2012.

[31]   David Goldberg. What every computer scientist should know about Floating-Point arithmetic. Numerical Computation Guide. Sun Microsystems, Palo Alto, 2000. Dostępne jako: https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-3568/ncg_goldberg.html.

[32]   Anna Grzywacz, Bartosz Kamiński. Architektura procesora itanium. Dostępne jako: http://binboy.sphere.pl/index.php?hideshow=download&p0=1984, czerwiec 2004.

[33]   David Harel. Komputery-spółka z o.o.: czego komputery naprawdę nie umieją robić. Ludzie, Komputery, Informacja. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002.

[34]   David Harel. Computers Ltd.: What They Really Can’t Do. Oxford University Press, USA, Grudzie/n 2003.

[35]   David Harel, Yishai Feldman. Algorithmics: The Spirit of Computing. Addison-Wesley, wydanie 3, Czerwiec 2004.

[36]   David Harel, Yishai A Feldman, Zdzisław Płoski. Rzecz O Istocie Informatyki: Algorytmika. Klasyka Informatyki. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, wydanie wyd. 4 zm., rozsz, 2008.

[37]   Francis H. Harlow, N. Metropolis. Computing and computers – weapons simulation leads to the computer era. Los Alamos Science, Winter/Spring(7):132—141, 1983.

[38]   Don Hofstrand. Peter drucker and innovation. Dostępne elektronicznie: http://www.agmrc.org/business_development/getting_prepared/business_skills/articles/peter-drucker-and-innovation/; ostatnio odwiedzane: 10 stycznia 2013.

[39]   Intel. White paper: Statistical analysis of floating point flaw. http://www.intel.com/support/processors/pentium/fdiv/wp/, 1994.

[40]   Donald E. Knuth. Sztuka programowania. Klasyka Informatyki. WNT, Warszawa, 2001. ISBN 83-204-2539-5.

[41]   Donald E. Knuth. The Art of Computer Programming, Volumes 1-4A Boxed Set. Addison-Wesley Professional, wydanie 1, Marzec 2011.

[42]    Witold Komorowski. Architektura Minikomputerow. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1980.

[43]   Witold Komorowski. Architektura Komputerów. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Warszawa, 1986.

[44]   Witold Komorowski. Architektura Komputerow: Skrypt. Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1987.

[45]   Witold Komorowski. Instrumenta Computatoria: [wybrane Architektury Komputerów]. ”Helion”, Gliwice, 2000.

[46]   Witold Komorowski. Krótki kurs architektury i organizacji komputerów. Mikom, Warszawa, 2004.

[47]   Edyta Konopczyńska. Granice dozwolonegu użytku prywatnego. Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, Warszawa, 2012.

[48]   Władysław Kopaliński. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa, wydanie xx, 1990.

[49]   Mirosława Kopertowska. Arkusze kalkulacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa, 2006. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Poziom Zaawansowany.

[50]   Mirosława Kopertowska. Bazy danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa, 2006. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 5.

[51]   Mirosława Kopertowska. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa, 2006. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 6.

[52]   Mirosława Kopertowska. Przetwarzanie tekstów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa, 2006. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 3.

[53]   Jacek Kowalski. ZPAV ostro o kampanii społecznej ’Prawo kultury’: To zachęcanie do złodziejstwa. http://wyborcza.pl/1,75478,13112726,ZPAV_ostro_o_kampanii_spolecznej__Prawo_kultury__.html, Grudzie/n 2012.

[54]   James F. Kurose. Sieci komputerowe: od ogółu do szczegółu z internetem w tle. Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2006.

[55]   James F. Kurose, Keith W. Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach. Addison-Wesley, wydanie 6, Luty 2012.

[56]   Leslie Lamport. How to present a paper. http://research.microsoft.com/users/lamport/pubs/howto.txt, August 1979.

[57]   Leslie Lamport. How (la)tex changed the face of mathematics. Mitteilungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, strony 49–51, January 2000. http://research.microsoft.com/users/lamport/pubs/lamport-latex-interview.pdf.

[58]   Timothy B. Lee. Judge decries “excessive” copyright and software patent protections. http://arstechnica.com/tech-policy/2012/10/judge-decries-excessive-copyright-and-software-patent-protections/s.

[59]   Stanisław Lem. Cyberiada. Verba, Chotomów, 1991.

[60]   Lawrence Lessig. Free culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity. Penguin Press, New York, 2004. http://www.free-culture.cc/freecontent/.

[61]   Lawrence Lessig. Wolna kultura. Wdawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2005. http://otworzksiazke.pl/ksiazka/wolna_kultura/.

[62]   Lawrence Lessig. Remix. https://www.youtube.com/watch?v=_yC81QhR_xk, 2008.

[63]   Lawrence Lessig. Remix: Making art and commerce thrive in the hybrid economy. http://archive.org/details/LawrenceLessigRemix, 2008.

[64]   Lawrence Lessig, Rafał Próchniak. Remiks: Aby Sztuka I Biznes Rozkwitały W Hybrydowej Gospodarce. Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2009.

[65]   Éric Lévénez. Computer languages history. http://www.levenez.com/lang/, 2012.

[66]   Éric Lévénez. Unix history. http://www.levenez.com/unix/, 2012.

[67]   Éric Lévénez. Windows history. http://www.levenez.com/windows/, 2012.

[68]   Bogdan Miś. Matematycy i maszyny. http://www.mt.com.pl/matematycy-i-maszyny.

[69]   Bogdan Miś. Trzydzieści lat minęło…? http://studioopinii.pl/bogdan-mis-trzydziesci-lat-minelo/, Pa/xdziernik 2011.

[70]   Wojciech Myszka. Szybki wywiad technologiczny: narzędzia i analiza wyników. Materiały seminarium programu REGSTRAT, Publikacje DCSR, Wrocław, 2007. W przygotowaniu.

[71]    Wojciech Myszka. Przykładowe programiki pokazujące problemy numeryczne. Dostępne pod adresem http://www.immt.pwr.wroc.pl/~myszka/TI/kod.html, październik 2008.

[72]   Wojciech Myszka. Technologie informacyjne mechatronika 2010/2011 błędy obliczeń. python. Instrukcja laboratoryjna dostępna: http://www.immt.pwr.wroc.pl/~myszka/MCM1001/L04/l04.html, 2010.

[73]   Thomas R. Nicely. Pentium FDIV flaw FAQ. http://www.trnicely.net/pentbug/pentbug.html, 2008.

[74]   Zdzisław Nowakowski. Użytkowanie komputerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa, 2006. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 2.

[75]   Linda Null, Julia Lobur. A guide to the MARIE machine simulator environment. http://www.learningace.com/doc/2842410/27864516100e240839a92611fb0e3044/marieguide, 2003.

[76]   Linda Null, Julia Lobur. The essentials of computer organization and architecture. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Mass., 2006.

[77]   Linda Null, Julia Lobur. MARIE: an introduction to a simple computer. The essentials of computer organization and architecture. 2006. http://samples.jbpub.com/9781449600068/00068_CH04_Null3e.pdf.

[78]   Linda Null, Julia Lobur. Marie simulator software. http://computerscience.jbpub.com/ecoa/2e/student_resources.cfm, 2007.

[79]   Linda Null, Julia Lobur. Essentials of Computer Organization and Architecture. Jones & Bartlett Learning, wydanie 3, Grudzie/n 2010.

[80]   Wojciech Orliński. Ho ho ho, kiszka! http://wo.blox.pl/2011/12/Ho-ho-ho-kiszka.html, 2011.

[81]   Blaise Pascal. Rozprawy i myśli, rozdzia/l Machina Arytmetyczna, strony 1–13. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1962. Dostępne jako http://www.immt.pwr.wroc.pl/~myszka/IFM1520/pascalina.pdf.

[82]   Diarmuid Pigott. The encyclopedia of computer languages. http://hopl.murdoch.edu.au/, 2006.

[83]   Witold Sikorski. Podstawy technik informatycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa, 2006. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 1.

[84]   Abraham Silberschatz. Podstawy systemów operacyjnych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.

[85]   Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Operating System Concepts. Wiley, wydanie 8, Lipiec 2008.

[86]   Patricia Sinclair, Ruth Malinowski. French cooking. Weathervane Books, [New York], 1978.

[87]   Marta Skotnicka, redaktor. My, dzieci sieci: wokół manifestu. Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa, 2012. http://prawokultury.pl/media/entry/attach/my-dzieci-sieci-wok%C3%B3%C5%82-manifestu.pdf.

[88]   Andrzej Solecki. Co ta kaczka dała Europie? http://andsol.blox.pl/2009/02/Co-ta-kaczka-dala-Europie.html, 2009.

[89]   William Stallings. Systemy operacyjne: struktura i zasady budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

[90]   William Stallings. Operating Systems: Internals and Design Principles. Prentice Hall, wydanie 7, Luty 2011.

[91]   David B. Suits. Playing with mazes. http://people.rit.edu/dbsgsh/, 1994.

[92]   David B. Suits. Solving mazes. Playing With Mazes. 1994. http://people.rit.edu/dbsgsh/MAZES3.pdf.

[93]   Till Tantau. User’s guide to the beamer class, version 3.07. ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf, March 2007.

[94]   Alek Tarkowski. Uczenie o dozwolonym użytku nie jest nakłanianiem do łamania prawa. http://artykuly.bibliosfera.net/2013/02/uczenie-o-dozwolonym-uzytku-nie-jest-naklanianiem-do-lamania-prawa/, Luty 2013.

[95]   Daniel A. Tysver. History of software patents, from Benson and Diehr to State Street and Bilski (BitLaw). http://www.bitlaw.com/software-patent/history.html, 2008.

[96]   Piotr Waglowski. O tym, że przyjęcie jednolitego patentu przez polskę wydaje się przedwczesne | prawo | VaGla.pl prawo i internet. http://prawo.vagla.pl/node/9910.

[97]   Piotr Waglowski. Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu. Helion, Gliwice, 2005.

[98]   Alan Ward. Some issues on floating-point precision under linux. Linux Gazette, (53), May 2000. http://www.tldp.org/LDP/LGNET/issue53/ward.html.

[99]   Michael Wiedmann. Screen presentation tools. http://www.miwie.org/presentations/presentations.html, October 2006.

[100]   Niklaus Wirth. Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall, wydanie 1st, Luty 1976.

[101]   Niklaus Wirth. Algorytmy + struktury danych = programy. Klasyka informatyki. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.

[102]   J. G. Wissema. Technostarterzy dlaczego i jak? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2005. Dostępne w wersji elektronicznej: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/105/technostarterzy.pdf; ostatnio odwiedzane: 4 listopada 2007.

[103]   Adam Wojciechowski. Usługi w sieciach informatycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Mikom, Warszawa, 2006. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 7.

[104]   Piotr Wróblewski. Algorytmy: struktury danych i techniki programowania: algorytmika nie tylko dla informatyków. Helion, Gliwice, 2003.

[105]   Piotr Wróblewski. Algorytmy: struktury danych i techniki programowania. Helion, Gliwice, 2010.

[106]   Marta Zalewska, redaktor. Szkolnictwo wyższe na Dolnym Śląsku źródłem przewagi konkurencyjnej regionu?, number 5 serii Publikacje DCSR, Wrocław, 2007. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych. Dostępne w wersji elektronicznej: http://www.dcsr.wroc.pl/files/File/Publikacje/DCSR_Publikacja_Nr_5.pdf; ostatnio odwiedzane: 4 listopada 2007.

[107]   Mirosław Zelent. Tajemniczy ciąg fibonacciego. złota liczba. boska proporcja, Grudzie/n 2013. http://www.youtube.com/watch?v=wb7kPaM8cfg&feature=youtube_gdata_player.

[108]   Roman Zuber. Metody numeryczne i programowanie. WSziP, 1975. fragmenty: http://www.immt.pwr.wroc.pl/~myszka/TI/zuber.pdf oraz http://www.immt.pwr.wroc.pl/~myszka/TI/zuber1.pdf.