Czemu użycie polecenia \cite wewnątrz polecenia \chapter (\section) powoduje wygenerowanie znaku zapytania?

Czemu użycie polecenia \cite wewnątrz polecenia \chapter (\section) powoduje wygenerowanie znaku zapytania?

Klasa do składu pracy dyplomowej jest tak skonstruowana, że użycie polecenia

powoduje złożenie tytułu rozdziału wersalikami natomiast w spisie treści (i ewentualnej żywej paginie) tekst pojawi się tak jak został wprowadzony. Oznacza to, że wszystkie litery wewnątrz polecenia \chapter są zamieniane na majuskuły. Dotyczy to również znaków etykiety poblikacji.

Aby problem nie występował, nie należy używać polecenia \cite wewnątrz poleceń definiujących sekcje. Strasznie głupio to wygląda. W szczególności bardzo źle wyglądają odsyłącze do literatury w spisie treści (a zwłaszcza w żywej paginie).

Rozszerzona postać polecenia \chapter wygląda tak:

i pozwala na zmianę (na przykład skrócenie) tekstu, który trafia do spisu treści czy żywej paginy.
Zatem, żeby odsyłacz był tylko w tytule rozdziału piszemy tak:

(nie rozwiązuje to oczywiście głównego problemu).

Jeżeli już Autor upiera się na te nieszczęsne cytowania to proponuję aby etykieta cytowanej pracy złożona była z wielkich liter, cyfr (i ewentualnie znaków podkreślenie czy minus). Nawet po zamianie na majuskuły wszystko będzie dobrze.