Wirtualne laboratorium mechaniki

by Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka
Reference:
Wirtualne laboratorium mechaniki (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka), In Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Wydaw. Uczel. ATR, 2002.
Bibtex Entry: