To jak jest ten stopień alarmowy? α czy β, bo że jesteśmy odważni to ja wiem…

To jak jest ten stopień alarmowy? α czy β, bo że jesteśmy odważni to ja wiem…

[…] zgodnie z Zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów wprowadzony został pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy (BRAVO-CRP) na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. Stopnie alarmowe obowiązują od 20 lipca do 1 sierpnia włącznie.

http://ebip.pwr.edu.pl/index.php?wydanie=1012&x=4&y=6