Archiwum kategorii: Dydaktyka

W księgarni ebokpoint.pl promocja na książki o języku C

Mimo wszystko, może warto się dokształcić?

Na liście jest piętnaście książek. Ja korzystam z dwu spośród nich:

 1. C. Rusz głową!
 2. Wskaźniki w języku C. Przewodnik

Regulamin promocji:

 1. Promocja trwa od 25.06.2016
 2. Promocja trwa do 01.07.2016
 3. Promocja obejmuje tytuły znajdujące się na stronie http://ebookpoint.pl/promocja/2559/
 4. Promocja nie łączy się ze zniżką w postaci kuponu rabatowego i Wirtualną Kasą.

Źródło: ebookpoint.pl

Kolokwia zaliczeniowe

Uprzejmie informuję, że kolokwium zaliczeniowe

 • dla kierunku Automatyka i Robotyka odbędzie się 25 maja; poprzedzone będzie krótkim wykładem (na zajęciach 8 czerwca obecność będzie obowiązkowa);
 • dla kierunku Mechatronika —  6 czerwca.

Tryb zaliczeń zajęć laboratoryjnych będzie następujący:

 • przed ostatnimi zajęciami zaproponuję oceny,
 • osoby chcące ocenę poprawić — na ostatnich zajęciach piszą kolokwium

Nie przewiduję żadnego automatycznego przepisywania oceń z laboratorium (ani innego uwzględniania oceny z laboratorium w ocenie z wykładu).

Natomiast, na wniosek (majlowy) prowadzącego zajęcia laboratoryjne mogę zwolnić osobę z kolokwium wpisując sugerowaną ocenę. Dotyczyć to może jedynie studentów ocenianych na ocenę bardzo dobrą lub celującą. 

Zmiany!!!

Większość powyższego pozostaje bez zmian, ale jeżeli prowadzący potrzebuje dodatkowego czasu na podjęcie decyzji, o której piszę wyżej, to:

 1. Student przystępuje do kolokwium na normalnych zasadach.
 2. Ocena ostateczna wyznaczana z wykładu jest jako maksimum z oceny zaproponowanej przez prowadzącego z laboratorium  i oceny z kolokwium zaliczeniowego.
 3. Powyższe dotyczy również AiR (kolokwium już się odbyło).

Test, test i co po teście?

Pojawiły się zapytania co robić po kiepskim wyniku testu.
Odpowiedź jest właściwie bardzo prosta: trzeba (wystarczy?) trochę postudiować. Polega to na ćwiczeniu: rozwiązywaniu zadań, studiowaniu dokumentacji i sprawdzaniu wszystkiego co jest niejasne.
Niestety niewiele mogę poradzić tym, którzy nie mogą/nie potrafią/nie chcą zainstalować sobie żadnego środowiska programistycznego na swoim komputerze. Choć akurat w przypadku komputera z linuksem jest to bajecznie proste. Pewnym rozwiązaniem może być trenowanie się na Google Blockly. Bardzo łatwo zainstalować je na własnym komputerze. Nie da się tam nauczyć programowania w C, ale można nauczyć się programowania.

Na program zajęć składają się dwa wątki:

 • nauka elementów języka C,
 • nauka algorytmizacji prostych problemów.

Jedno bez drugiego nie da oczekiwanych efektów.

Podstawowe elementy języka C niezbędne do zaliczenia to:

 • rozumienie różnic między podstawowymi typami danych,
 • umiejętność doboru typu danych do rozwiązywanego problemu,
 • umiejętność deklaracji zmiennych prostych i złożonych,
 • znajomość podstawowych poleceń języka C: instrukcja warunkowa, instrukcje konstruujące pętle,
 • operacje arytmetyczny i postawienia (w tym wszystkie problemy wynikające z mieszania typów),
 • podstawowe operacje na tablicach,
 • istota i idea funkcji; zwłaszcza umiejętność stworzenia niezbyt rozbudowanej funkcji wyposażonej w argument(y) i zwracającej wynik,
 • zakładam, że wskaźniki, struktury, umiejętność obsługi pamięci dynamicznej to elementy zaawansowane…

Znacznie trudniej jest opisać umiejętności związane z algorytmizacją (prostych) problemów. Z drugiej strony nie wymaga to żadnej wymyślnej wiedzy, a jedynie(?) umiejętności logicznego myślenia. Podstawowe umiejętności to:

 • zdolność podzielenia większego zadania na kilka mniejszych, prostszych pod-problemów (które później będzie można zaprogramować jako funkcje!),
 • umiejętność przetłumaczenia zapisu matematycznego wyrażenia na odpowiednie konstrukcje programistyczne,
 • opanowanie konstrukcji powtarzania obliczeń: zadaną liczbę razy albo tak długo dopóki jakiś warunek jest (nie) spełniony,
 • rekurencja to zdecydowanie poziom zaawansowany.

Polecam też archiwalne wpisy: Kilka uwag po kolokwium oraz Kilka uwag… (część 2).

Wyniki kolokwium z 25 kwietnia 2016 (Mechatronika)

Pytań było 27. Żeby zaliczyć trzeba zdobyć 50% punktów czyli 13,5. W zaokrągleniu 14. Poniżej histogram. Jak widać oceny niedostateczne były, ocen bardzo dobrych zabrakło.

oceny

Nr albumupunktyocena
229427204
229377224,5
229401224,5
229411234,5
229390193,5
229407214
229374204
229354224,5
229388193,5
229442173,5
229441204
229362234,5
229426183,5
229458183,5
229445204
227222204
229389214
229444224,5
222027143
229424163
229412214
229359204
230760204
226306204
229387204
229451224,5
229394204
229418183,5
229453204
229436224,5
229450214
229391204
229417244,5
229448153
229395163
229382173,5
229447224,5
222858173,5
229437234,5
230526132
229449214
229397143
228598224,5
229381224,5
229443193,5
226496173,5
229393173,5
229392224,5
229409153
229405224,5
229454163
229432204
227517163
229434234,5
230761224,5
229423204
229379214
229368204
229363204
229415204
229370224,5
229373204
229385193,5
229402224,5
229369204
230510214
229435163
229460163
229408224,5
229439193,5
229413214
229457224,5
205158153
229399234,5
229360214
229420193,5
231852173,5
229356214
229421204
229380204
227514214
229428214
229419234,5
229414234,5
227590244,5
211323122
229386214
229459183,5
229384234,5
229440234,5
229378204
229357214
229429183,5
229422234,5
230759153
229372204
229452193,5
229446214
230487224,5
229358204
229406204
208502193,5
226188112
229396163
229383193,5
229375132
229404214
227528122
230758224,5
228913214
229456204
223011153
222880214
229366204
229438214
230757234,5
229455204
229416204
229398234,5
229400143
230291234,5
229353234,5
231977173,5
226547193,5
229410234,5
229355183,5
229430193,5
229364224,5
229367224,5

Zaliczenia

Przypominam wszystkim studentom, że oceny wpisuję bezpośrednio do systemu Edukacja (aka JSOS). Zgodnie z regulaminem (i zasadami działania systemu) student w przeciągu dwu dni (roboczych) może ocenę zareklamować. Później (nawet, jeżeli jej nie zatwierdzi) ocena staje się prawomocna i nie ma możliwości jej zmiany!

Zabawy z metadanymi

To chyba jakiś przypadek, ale może nie do końca. Od początku istnienia stron katedralnych starałem się eksponować metadane: nie tylko wszystkich wpisów, ale również (w miarę możliwości) cytowanych prac.

I szukając informacji o publikacjach internetowego kolegi (Andrzej Solecki, matematyk, absolwent i pracownik uczelni wrocławskich, od lat mieszkający w Brazylii) trafiłem na coś prześmiesznego.

Otóż Andrzej (prześmiewczo) kiedyś wspomniał o mechanicznej kaczce Jacquesa de Vaucansona. Ja o kaczce wspominam na zajęciach  z technologii informacyjnych, podając ją jako przykład chęci zbudowania automatu dorównującego organizmom żywym. Cytuję tam ten wpis Andrzeja, zakładając że czasami anegdota lepiej przyciąga uwagę niż traktaty naukowe. (A swoją drogą życie Jaquesa de Vacansona to ciekawa historia.)

I ze zdziwieniem zauważyłem, że przeszukiwanie w Google Scholar znajduje ten wpis i zalicza Andrzejowi dwa cytowania.

Gdyby jako pomyłka miało to zniknąć z Google Scholar — wstawiam zrzuty ekranu:

Informacja o cytowaniach
Informacja o cytowaniach

 

Szczegóły
Szczegóły