Włączanie grafik do tekstów w LATEX2ε

Bardzo dawno temu — będzie już z dziesięć osiemnaście lat, zacząłem pisać krotką broszurkę na temat włączania grafik do dokumentów pisanych z użyciem LaTeXa. Sam nie mogę się nadziwić, że było to tak strasznie dawno temu, ale jak zajrzałem do kartoteki źródłowej — najstarsze (zachowane) pliki pochodzą z listopada 1998 roku…

Pierwotny tytuł broszurki był taki: „Włączanie grafik w formacie EPS do tekstów LATEX2ε i parę innych uwag” i został zaprezentowany publiczności 11 stycznia 2009 roku.

Ostatnie merytoryczne poprawki były robione we wrześniu 2004 roku. Później już tylko pliki źródłowe przenosiłem z komputera na komputer, z dysku na dysk.

Obecnie, w związku z wymaganiami dystrybutorów TEXLive udostępniam wszystkie pliki źródłowe. Tekst został jedynie przekodowany do kodowania UTF-8.

W niniejszej kartotece znajdują się następujące pliki:

  1. Źródła, w postaci spakowanego archiwum Grafika.tar.gz.
  2. Oryginalna, zachowana wersja z 11 stycznia: grafikaWO.ps.gz (i przerobiona do wygodniejszej postaci: grafikaWO.pdf).
  3. Aktualna wersja dokumentu: grafika.pdf.

Mam nadzieję, że tekst ciągle może być przydatny…

Można go zacytować korzystając z dołączonego pliku BiBTeX.

Data ostatniej modyfikacji: 12 października 2009.