Reklamacje ocen

Uprzejmie przypominam, że sesja kończy się w poniedziałek 6 lipca. (Co oznacza, że zaczynają się wakacje.) I w poniedziałek zostaną odrzucone wszystkie „zalegające” reklamacje ocen. Do tego czasu można się umawiać na poprawki.