Terminy kolokwiów zaliczeniowych/poprawkowych z laboratorium

Uprzejmie informuję, że tryb zaliczania laboratoriów będzie następujący:

  1. Najpóźniej jutro (w niedzielę, 5 czerwca) studenci AiR mający laboratorium w środę, otrzymają propozycję (czasami będzie nie do odrzucenia).
  2. Osoby chcące poprawiać ocenę (lub muszące) piszą kolokwium w środę 8 czerwca).
  3. Studenci mający zajęcia laboratoryjne we wtorki (MTR/AiR), w okolicach czwartku otrzymają odpowiednie propozycje.
  4. Termin kolokwium — wtorek 13 (ups!) czerwca.