Sukces z jednym ale

Ten sam problem wszędzie. Tym razem anegdotka z Brazyli:

Przyniesione do domu z uczelni przez syna. Historia gościa, który wymyślił sposób na napisanie pracy magisterskiej. Bierze się coś sprzed kilkunastu lat z Sieci, zmienia tytuł i autora i powinno się udać.

Zachwycony promotor przyjął bez poprawek. Wyznaczono obronę publiczną. Pochwały się sypią, do wystąpienia ostatniego członka komisji, który mówi: „myślę, że praca jest doskonała, ale nie wypada mi jej chwalić, bo to ja ją kiedyś napisałem”.

Źródło: Sukces z jednym ale

To jak jest ten stopień alarmowy? α czy β, bo że jesteśmy odważni to ja wiem…

To jak jest ten stopień alarmowy? α czy β, bo że jesteśmy odważni to ja wiem…

[…] zgodnie z Zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów wprowadzony został pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy (BRAVO-CRP) na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej. Stopnie alarmowe obowiązują od 20 lipca do 1 sierpnia włącznie.

http://ebip.pwr.edu.pl/index.php?wydanie=1012&x=4&y=6

Z dużej chmury mały deszcz, czyli o systemie antyplagiatowym

plagiatZ radością i pieśnią na ustach wdrażaliśmy system antyplagiatowy. Niestety pierwsze oceny nie są zbyt pochlebne:

Jak pisze Rzeczpospolita

[System antyplagiatowy] przy sprawdzaniu pracy na temat Immisji pośrednich wskazał, że autor splagiatował… artykuł o muzyce undergroundowej z lat ’70, artykuł o poezji łotewskiej i książkę o argumentacji polityków w przekazach medialnych.

Natomiast Ministerstwo w dalszym ciągu uważa, że to co zrobił ktoś jest gorsze od tego co zrobi ktoś inny. Ciekaw jestem na jakiej podstawie snują tak optymistyczne wnioski?

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy prawo o szkolnictwie wyższym za trzy lata powstanie jeden system antyplagiatowy, który zapewni porównywanie prac ze zgromadzonymi w repozytorium. Jego wykonanie i administrowanie nim minister będzie mógł zlecić instytutowi badawczemu. W opinii przedstawicieli ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego , przy tworzeniu systemu dla wszystkich polskich uczelni powinno zostać wykorzystane doświadczenie jak najszerszego grona ekspertów, także tych tworzących Otwarty System Antyplagiatowy. Tego, w jakim stopniu ministerialny system będzie się wzorował na OSA, nie wiadomo.

Za artykułem w Rzeczypospolitej Plagiat w pracy magisterskiej ciężko wychwycić.

Jak pisano dawniej, a jak piszemy dziś – Być matematykiem

Kilka wspominków z lat nie tak dawnych, choć w sensie technologicznym nawet bardzo dawnych.

Z drugiej strony, TeX wymyślony jeszcze dawniej (przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zeszlego stulecia) ciągle daje radę…

Przegląd programów do edycji tekstów matematycznych od lat 80-tych XX w. do chwili obecnej. ChiWriter, Word, LaTeX, LyX. Zapraszam do lektury.

Źródło: Jak pisano dawniej, a jak piszemy dziś – Być matematykiem