Długawo to trwało, ale wreszcie się skończyło. Jutro otwarcie, a dziś odwiedziłem na chwil parę Bulwar Politechniki…

Długawo to trwało, ale wreszcie się skończyło. Jutro otwarcie, a dziś odwiedziłem na chwil parę Bulwar Politechniki Wrocławskiej (tak oficjalnie nazywa się nabrzeże Odry ciągnące się od budynku B1 aż do C13). Cofnąłem się w czasie do pierwszego swojego zdjęcia panoramicznego, które zrobiłem w roku 2013. Można porównać jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda dziś.

Stay tuned — Jak mnie nikt nie wyprzedzi ogfotografuję całe.

Zmiana nazwy Politechniki Wrocławskiej

Nie, nie całkiem. Ciągle jesteśmy Politechniką Wrocławską. Zmieniła się jedynie nasza angielska nazwa z Wrocław University of Technology na Wrocław Univeristy of Science and Technology.

Generuje to konieczność dokonania zmian w szablonie prezentacji, papieru firmowego, wizytówki czy modyfikacji wyglądu angielskojęzycznych stron WWW.

Ciekawe czemu dokonana została taka zmiana?

{Dopisek, 25 maja 2016]

Zarówno szablon prezentacji (również w wersji light) jak i generatory papieru firmowegowizytówek uwzględniają nową wersję nazwy.

Dzielić wyrazy czy nie?

W związku z przygotowaniem samozwańczego szablonu pracy dyplomowej w LaTeXu dostaję różne pytania. Odpowiedzi na większosc z nich znaleźć można na stronie FAQ.
Przyznać muszę, że niemałą część pytań związana jest z przyzyczajeniem — tak studentów jak i promotorów — do korzystania z najpopularnijeszego procesora tekstu, mającego już dobrze ponad 30 lat, MS Worda. Produkt porządnie zakorzenił się na rynku, ma swoich zagorzałych zwolenników i stał się standardem de facto procesora tekstu. Używany jest do wszystkiego: wielu użytkowników jak ma przesłać obrazek tworzy prosty dokument, umieszcza w nim obrazek i wysyłą powstały w ten sposób plik DOC (a teraz tgo pewnie już docx).
Jak pamiętam, standardowo, dzielenie wyrazów jest wyłączone i (chyba?? tak piszę, bo programu nie używam już od bardzo wielu lat) włączone jest równanie do prawego marginesu. Stworzony w ten sposób tekst piękny nie jest, ale może być traktowany jako pewnego rodzaju wzorzec czy może standard właśnie. Najśmieszniejsze jest to, że już od bardzo dawna Word wyposażony jest nie tylko w słownik języka polskiego (z czego wszyscy chyba chętnie korzystają) ale i w zestaw wzorców przenoszeń dla języka polskiego. Łatwo więc uzyskać efek normalny, do którego przyzwyczajeni jesteśmy z książek drukowanych czy gazet. Który, coraz częściej, pojawia się na stronach WWW.
Tak więc zdziwiłęm się okrutnie, otrzymawszy list następujacej treści od jednej ze studentek:
Panie Doktorze,
Jak wyłączyć dzielenie wyrazów (odgórnie, wszystkich)? Moja promotor stwierdziła, że żaden wyraz nie powinien być dzielony i przenoszony, bo to wygląda nieprofesjonalnie.

Z poważaniem

I mnie zamurowało. Nie z powodu, że nie da się tego zrobić w LaTeXu. Z powodu użycia słówka nieprofesjonalnie. Gdyby użyto określenia „wygląda nieładnie”. OK Różne są gusta. Gdyby ktoś sugerował, że on jest przyzwyczajony do tekstów, w których wyrazy nie są przenoszone — również zdziwiłbym się, ale nie pyskował. Ale profesjonalizm? Czemu produkt gorszy (a który może być zrobiony lepiej) jest nieprofesjonalny? Może być nieekonomiczny, ale nie w tym przypadku — koszty potrzebne do realizacji podziału wyrazów na sylaby są minimalne.
No cóż, Klient nasz Pan. Pytanie trafiło do FAQ, i tam też znajduje się odpowiedź.

(Tekst w nagłówku za hasłem Dywiz z Wikipedii; po lewej bez przenoszenia, czyli profesjonalnie, po prawej nieprofesjonalnie.)

Kolokwia zaliczeniowe

Uprzejmie informuję, że kolokwium zaliczeniowe

  • dla kierunku Automatyka i Robotyka odbędzie się 25 maja; poprzedzone będzie krótkim wykładem (na zajęciach 8 czerwca obecność będzie obowiązkowa);
  • dla kierunku Mechatronika —  6 czerwca.

Tryb zaliczeń zajęć laboratoryjnych będzie następujący:

  • przed ostatnimi zajęciami zaproponuję oceny,
  • osoby chcące ocenę poprawić — na ostatnich zajęciach piszą kolokwium

Nie przewiduję żadnego automatycznego przepisywania oceń z laboratorium (ani innego uwzględniania oceny z laboratorium w ocenie z wykładu).

Natomiast, na wniosek (majlowy) prowadzącego zajęcia laboratoryjne mogę zwolnić osobę z kolokwium wpisując sugerowaną ocenę. Dotyczyć to może jedynie studentów ocenianych na ocenę bardzo dobrą lub celującą. 

Zmiany!!!

Większość powyższego pozostaje bez zmian, ale jeżeli prowadzący potrzebuje dodatkowego czasu na podjęcie decyzji, o której piszę wyżej, to:

  1. Student przystępuje do kolokwium na normalnych zasadach.
  2. Ocena ostateczna wyznaczana z wykładu jest jako maksimum z oceny zaproponowanej przez prowadzącego z laboratorium  i oceny z kolokwium zaliczeniowego.
  3. Powyższe dotyczy również AiR (kolokwium już się odbyło).

Jeden z moich znajomych, pełniący w czasach słusznie uznanych za niesłuszne, w czasach, tak zwanego festiwalu…

Jeden z moich znajomych, pełniący w czasach słusznie uznanych za niesłuszne, w czasach, tak zwanego festiwalu Solidarności na 1 Maja kazał wywieszać dwie flagi czerwone i jedną biało-czerwoną, a na trzeciego — odwrotnie: dwie biało-czerwone i jedną czerwoną.

Od tego chyba czasu spoglądam na wszystkie maszty podejrzliwie: No bo jak rozumieć sytuację gdy mamy trzy maszty, jedna flaga bało-czerwona, a druga Unijna? Jest to wyrachowanie? demonstracja?

Na całe szczęście, tuż bok, studenci tańczą Poloneza. I jest jednoznacznie Narodowo.