Archiwum kategorii: Logotyp PWr

Zmiany w szablonie prezentacji (zgodnym z…)

Na początku czerwca wziąłem udział w organizowanym przez Politechnikę Wrocławską, w ramach programu Innowacyjna Uczelnia — Innowacyjny Nauczyciel, kursie „LaTeX tworzenie profesjonalnej prezentacji”. Zajęcia prowadził Konrad Kluwak z Wydziału Elektroniki.

Szesnastogodzinny kurs oceniam pozytywnie — wydaje mi się, że może być rzeczywistą podstawą (dla zmotywowanego uczestnika) do rozpoczęcia przygody z LaTeXem.

Przy okazji kursu — za zgodą prowadzącego — opowiedziałem o beamerowym szablonie i o alternatywnej metodzie tworzenia prezentacji w języku Markdown konwertowanej do PDF z użyciem programu pandoc i LaTeXa/beamera. Opisywałem to już gdzie indziej i tam dostępne są slajdy.

Spotkanie było też okazją do usłyszenia paru uwag na temat szablonu i przedyskutowania możliwych udoskonaleń. Jeżeli chodzi o zgłoszone uwagi to:

 1. Zbyt „agresywny” kolor spisu treści (Agendy).
 2. Kwestia numerowania stron/slajdów.

Kolor spisu treści

Niestety jest jakiś poważny błąd w szablonie kolorów i przed zakończeniem sesji nie ma szans na przepisanie/przekonstruowanie go na nowo. Ale zmiany zostaną wprowadzone na początku wakacji.

Numerowanie stron/slajdów

Po pierwsze zauważyłem niesympatyczny błąd powodujący, że niektóre strony nie były numerowane.

Nie bardzo wiadomo co przyjąć za podstawę numerowania. Możliwości są, w zasadzie, tylko dwie:

 1. numer strony z pliku PDF (było tak dotychczas),
 2. numer slajdu (czyli numer kolejnego obiektu wstawianego środowiskiem frame).

W tym drugim przypadku, ze względu na to, że jeden slajd może być stworzony z kilku warstw, mamy do czynienia z sytuacją, że zawartość na ekranie się zmienia, ale nie zmienia się numer.

Parametrem sterującym wyświetlaniem numerów jest pagenumber. Może on przyjmować następujące wartości:

 • gdy opcja pagenumber nie występuje — nie będzie żadnej numeracji;
 • pagenumber=false — bez numeracji;
 • pagenumber=true — numerowane będą strony pliku PDF;
 • pagenumber=page — numerowane będą strony pliku PDF;
 • pagenumber=frame — numerowane będą slajdy;
 • pagenumber=slide — numerowane będą slajdy (ze względu na nieporozumienia językowe).

Standardowo slajd tytułowy nie jest numerowany.

Uaktualniona wersja szablonu, wraz ze zmienioną dokumentacją dostępna jest tam gdzie zwykle:

Sposób instalacji opisany w dokumentacji. Wystarczy nadpisać wszystkie pliki.

pdf2pptx

Szukam, oczywiście, jakiejś prostej metody konwersji slajdów stworzonych w beamerze do formatu PowerPoint. To co znalazłem traktować należy bardziej jako żarcik, choć działa (i z formalnego punktu widzenia z pliku PDF tworzy piękną prezentację w formacie pptx.

Metoda, która została użyta może być zakwalifikowana jako metoda siłowa: każda strona prezentacji PDF konwertowana jest do grafiki bitmapowej, a następnie używana jako slajd. Skrypt pdf2pptx pakuje wszystko w XML, dodaje niezbędne pliki pomocnicze i kompresuje. Nie są potrzebne żadne wymyślne biblioteki…

Poniżej prosta prezentacja testowa utworzona w beamerze w formacie pdf i po przekształceniu do formatu pptx.
beamer-benchmark

Aktualna wersja szablonu prezentacji Politechniki Wrocławskiej

Upłynęło już trzynaście lat od czasu opublikowania Księgi Logotypu Politechniki Wrocławskiej (SIW). W tym czasie zmieniło się bardzo wiele, a do najważniejszych (formalnych) zmian należy zaliczyć:

 • zmianę oficjalnej angielskiej nazwy Politechniki Wrocławskiej na Wrocław University of Science and Technology,
 • uzyskanie prawa do korzystania z logo HR Excellence in Research.

Spowodowało to konieczność dokonania odpowiednich zmian w SIW. Zmieniły się zwłaszcza szablony prezentacji. Nowa księga logotypu znajduje się, między innymi, tu.

Od początku roku, najpierw bardzo leniwie, później w nieco lepszym tempie zabrałem się za dokonywanie odpowiednich przeróbek. Pierwsza zapowiedź i proof of concept pojawił się 7 marca 2017 roku we wpisie Nowy logotyp Politechniki Wrocławskiej.

Już w semestrze letnim 2016/2017 znaczna część moich prezentacji (dydaktycznych) korzystała z pierwszych wersji szablonu. Ale dopiero podczas wakacji nabrał on ostatecznego kształtu. Później prace znowu zwolniły — trzeba było nie tylko testować zaproponowane rozwiązania, ale również tworzyć dokumentację.

Dziś pierwsza, nieśmiałą próba prezentacji szablonu szerszej publiczności.

Więcej informacji na jego temat można znaleźć w dziale Projekty.

Nowy logotyp Politechniki Wrocławskiej

Bez jakichś specjalnych fanfar pojawiły się nowe szablony prezentacji.

Wszystko, oczywiście w jedynie słusznym formacie.
Instrukcja tworzenia prezentacji pokazuje sześć, różnych, przykładowych slajdów tytułowych oraz osiem przykładów slajdów pozostałych (dla szablonu 1) oraz po siedem przykładów slajdów tytułowych i zwykłych dla szablonu drugiego. Ale na dobrą sprawę layouty są elastyczne, dając wiele możliwości układu tekstu, zdjęć i infografik jak mówi instrukcja. Na dobrą sprawę hulaj dusza piekła nie ma.
Niestety natłok bieżących obowiązków i zdarzające się sytuacje „nadzwyczajne” (w rodzaju awarii) utrudniają systematyczne rozpracowanie problemu i stworzenie szablonów.
Na szybko przykład w jaki sposób szybko przerobić prezentację na coś co będzie ± zgodne z oficjalnym szablonem.
Najpierw jednak parę uwag:

 1. Wszystko jest oczywiście windowsowe, więc szablony korzystają z fontu Calibri.
 2. Nieszczęśliwie dosyć jako tło wybrano dosyć fikuśny wzorek, który jest trochę inny w każdym punkcie slajdu — wygeneruje to ogromne ilości brzydkich slajdów (zawierających, na przykład, wykresy na białym tle).

Przykład takiego slajdu (choć nie najgorszy jeszcze) znajduje się w cytowanej instrukcji.

 1. Szablony nie bardzo uwzględniają inne niż 4:3 proporcje ekranu (na przykład 16:9) gdyż tło ma rozmiar 1500×1125 pikseli.

Zamiast fontu Calibri użyjemy fontu Carlito dostępnego na CTAN. Choć skoro jest wolność ja wolę font Kurier albo Iwona.
Tła z prezentacji uzyskamy z rozpakowania (prezentacje pptx to w istocie pliki zip) szablonów prezentacji.

„Zabawę” rozpoczniemy od szablonu z poniższym tłem:

Prawdę mówiąc ten układ podoba mi się bardziej.

Aby dołączyć do każdego slajdu tło należy użyć poleceń:

(obrazek image2_p2_pl.png to ten z „wąskim paskiem” został on tak umieszczony na slajdzie aby dobrze było widać logo Politrechniki umieszczone w prawym górnym rogu).
Dla slajdu tytułowego używamy pliku z „szerokim paskiem”, a tło dla tego slajdu definiujemy w sposób następujący:

A kod przykładowej prezentacji jest poniżej:

trzecim slajdzie umieściłęm obrazek, w którym kolor biały skonwerowałem na kanał alpha, co uczyniło go przezroczystym. W efekcie białę tło nie razi tak bardzo odcinając się od kratki z efektami gradientu. Również całkiem nieźle tło wpasowało się w „niestandardowy” format slajdu.

test

Wszystkie pliki przykładu zawarte są w archiwum.

Zmiana nazwy Politechniki Wrocławskiej

Nie, nie całkiem. Ciągle jesteśmy Politechniką Wrocławską. Zmieniła się jedynie nasza angielska nazwa z Wrocław University of Technology na Wrocław Univeristy of Science and Technology.

Generuje to konieczność dokonania zmian w szablonie prezentacji, papieru firmowego, wizytówki czy modyfikacji wyglądu angielskojęzycznych stron WWW.

Ciekawe czemu dokonana została taka zmiana?

{Dopisek, 25 maja 2016]

Zarówno szablon prezentacji (również w wersji light) jak i generatory papieru firmowegowizytówek uwzględniają nową wersję nazwy.

Rektorski szablon prezentacji

Gdy powstawała Księga Logotypu Politechniki Wrocławskiej byłem bardzo zainteresowany samą idą i efektami jej realizacji. Nie ukrywam, że chciałem zrealizować ją w LaTeXu. Nie udało się zrobić wszystkiego, ale i tak całkiem sporo. Sama idea ustandaryzowania wszystkiego spotkała się z bardzo różnym przyjęciem. Słyszałem nawet głosy, że zabija innowacyjność (jedn z sekretarek narzekała, że do tej pory do niej należał wygląd wysyłanego listu: wybrany krój, wielkość liter i ich rozmieszczenie… a tu już nic wybrać nie można). Słyszałem też głosy, że szablon prezentacji nudny, a dodatkowe elementy zabierają cenne miejsce.
Oglądając różne prezentacje przyznać muszę, że Zarządzenie Rektora wprowadzające księgę logotypu przestrzegane jest niezbyt rygorystycznie: czcionka dobierana jest w sposób dosyć dowolny, podobnie zagospodarowywane jest miejsce na slajdach. Ale, generalnie, Księga Logotypu działa.
Przeglądając kiedyś rokroczne Sprawozdania Rektora zauważyłem, że najpierw zrezygnowano z formy „raportu” na rzecz prezentacji, a od roku 2010 Rektor używa szablonu prezentacji nie przewidzianego księgą. Jak się dowiedziałem w Dziale Marketingu i Promocji, jest to szablon pierwotnie przeznaczony tylko dla Rektora, ale coraz częściej używany przez innych pracowników. Tylko nawał innych obowiązków spowodował, że nie został jeszcze umieszczony na stronach WWW. Ale można z niego korzystać.
Stąd pojawił się pomysł rozszerzenia dotychczasowego szablonu o nową funkcjonalność. Głównym problemem jest brak szczegółowych wytycznych typu „gdzie co ma być”.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.

Edit (25.10.2016) Sprawozdanie za rok 2015 zaprezentowane zostało z użyciem kolejnego (niestandardowego) szablonu.

Niestety, z braku czasu z nowego szablonu nic nie wyszło.