Zaliczenia

Przypominam wszystkim studentom, że oceny wpisuję bezpośrednio do systemu Edukacja (aka JSOS). Zgodnie z regulaminem (i zasadami działania systemu) student w przeciągu dwu dni (roboczych) może ocenę zareklamować. Później (nawet, jeżeli jej nie zatwierdzi) ocena staje się prawomocna i nie ma możliwości jej zmiany!

Osiem polskich uczelni w międzynarodowym rankingu cytowań | Aktualności o polskiej nauce, badaniach, wydarzeniach, polskich uczelniach i instytutach badawczych

Bardzo dziwny ranking. Bo to już nie wystarczą ani publikacje ani cytowania. Potrzebne są jeszcze indywidualne konta w serwisie Google Scholar.
Z drugiej strony zarządza tym Webometrics, o którym nie mam najlepszego zdania od czasu, gdy nie mogąc dla wyliczyć jakiegoś parametru dla wielu uczelni — ustawił go na zero (ale uczelniom, dla których mógł go wyliczyć pozostawił bez zmian).

Politechnika Wrocławska znalazła się w tym rankingu na 1038 miejscu. W rankingu nie występuje AGH co jest raczej dziwne.

Osiem polskich uczelni znalazło się w rankingu najlepszych uniwersytetów na świecie – według liczby cytowań prac naukowych zarejestrowanych na indywidualnych profilach Google Scholar. Najlepszy spośród polskich uczelni – Uniwersytet Warszawski, uplasował się na 562. pozycji. Wygrał amerykański Harvard University.

Źródło: Osiem polskich uczelni w międzynarodowym rankingu cytowań | Aktualności o polskiej nauce, badaniach, wydarzeniach, polskich uczelniach i instytutach badawczych

Backreaction: How does a lightsaber work? Here is my best guess.

Monopole magnetyczne… Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe…

Brakuje mi jeszcze opisu zjawisk fizycznych w czasie fechrynku.

A lightsaber works by emitting a stream of magnetic monopoles. Magnetic monopoles are heavy particles that source magnetic fields. They are so-far undiscovered but many physicists believe they are real due to theoretical arguments. For string theorist Joe Polchinski, for example, “the existence of magnetic monopoles seems like one of the safest bets that one can make about physics not yet seen.” Magnetic monopoles are so heavy however that they cannot be produced by any known processes in the universe – a minor technological complication that I will come back to below.
Źródło: Backreaction: How does a lightsaber work? Here is my best guess.