Setka

To dzisiaj Bolesław Gleichgewicht kończy sto lat. Uroczystość jest ściśle rodzinna – publiczne świętowanie było już przed paru tygodniami w Instytucie Informatyki UWr. Mówią, że było tłoczno,…

Source: Setka

Próby łazika marsjańskiego

A tymczasem, nad Odrą, na Bulwarze prof. Kulczyńskiego trwają próby (czy może raczej casting) łazika marsjańskiego. Żeby dostać się na zawody w USA trzeba przedstawić ładny filmik — stąd spora grupa fotografów i ekipa telewizji styk.

Wychodzi mi, że mimo iż prowadziłem ze dwie prace dyplomowe związane z tym projektem było to pierwszy „bliższy” kontakt z samym pojazdem.

Z cyklu #życiewykładowcy

Z cyklu #życiewykładowcy

Dostałem skierowanie na badania okresowe, wymieniono tam czynniki zagrożenia:
— światło widzialne (!?)
— prątek gruźlicy
— inne — narażenie na choroby infekcyjne podczas kontaktu ze studentami
— stały duży dopływ informacji i gotowości do odpowiedzi (!?)
— uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie
— praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego
— praca w wymuszonej pozycji

Nic nie ma, że podczas oglądania monitora korzystam z klawiatury i myszy (są bezpieczne?) i nic na temat kontaktu z innymi nauczycielami akademickimi…

Ale ten stały duży napływ informacji i gotowości do odpowiedzi troszkę mnie przeraził 🙂