Seminarium organizacyjne

Środa, 7 stycznia, godz. 11:15, sala 117 B1

Tym razem seminarium prowadził prof. Kasprzak.

Oprócz spraw ogólnych poruszyliśmy kwestię prezentacji na stronach WWW zajęć dydaktycznych, które prowadzi Instytut. Jako „wzór” przedstawiono sposób prezentacji przyjęty przez Massachusetts Institute of Technology na jego stronach OpenCourseWare.

Ustaliliśmy, że jedno z kolejnych seminariów poświęcone będzie omówieniu  przyjętego przez MIT sposobu prezentacji takich zajęć, które i my prowadzimy.