Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania

W dniach 27-30 kwietnia 2004 odbyło się w Pieczyskach koło Bydgoszczy sympozjum „Zmęczenie i Mechanika Pękania„, na którym byliśmy dosyć licznie reprezentowani.

TEMATYKA SYMPOZJUM

Tematyka sympozjum obejmowała następujące zagadnienia:

 • badania w zakresie nisko i wysokocyklowego zmęczenia;
 • mechanika pękania i rozwój pęknięć zmęczeniowych;
 • krótkie pęknięcia;
 • zmęczenie w warunkach złożonych stanów naprężeń i odkształceń;
 • trwałość zmęczeniowa elementów konstrukcyjnych;
 • konstruowanie ze względu na zmęczenie;
 • analiza obciążeń zmęczeniowych o charakterze losowym;
 • wpływ czynników konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych na zmęczenie elementów konstrukcyjnych;
 • nowe metody doświadczalne i aparatura badawcza;
 • nowe zastosowania metod doświadczalnych w badaniach zmęczenia i pękania materiałów i konstrukcji.

Przedstawiliśmy na nim następujące prace:

 1. Bartłomiej Fassa, Jerzy Kaleta, Marek Smaga, Wojciech Wiśniewski, Magnetyczna metoda badania kinematyki atermicznej przemiany martenzytycznej w następstwie obciążeń cyklicznych
 2. Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Piotr Zając, Tłumienie w wybranych kompozytach magnetoreologicznych w warunkach obciążeń cyklicznych
 3. Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Grażyna Ziętek, Model ciała kompozytu magnetoreologicznego w warunkach obciążenia cyklicznego
 4. Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Grażyna Ziętek, Kumulacja energii przy obciążeniach pseudolosowych
 5. Mieczysław Szata, Liniowość i nieliniowość w modelu propagacji szczeliny zmęczeniowej

Wybór zdjęć z Sympozjum