VIII edycja Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”

Dział Nauki zaprasza do wzięcia udziału w VIII edycji Konkursu „Polski Produkt Przyszłości” objętego honorowym patronatem przez Prezesa Rady Ministrów RP. Konkurs został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych technik i technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim, a także pomoc w procesie wdrażania ich do przemysłu.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej PARP . Zgłoszenia należy składać w Dziale Nauki u mgr inż. Ewy Czyljewicz-Przekwas (pok.157, A1, tel. 20-47) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2004r. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. (0-22) 699-71-77 lub e-mail: konkursppp@parp.gov.pl