Dostęp do czasopism elektronicznych z domu!

Na okres wakacji (dokładniej do 10 września) Bibiloteka Główna Politechniki Wrocławskiej zorganizowała dostęp do pełnych tekstów wielu czasopism. 

Jednak w odróżnieniu od dotychczasowych akcji, gdzie dosętp był możliwy tylko z sieci Politechniki Wrocławskiej, tym razem możliwy będzie również z innych miejsc dzięki systemowi haseł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach Biblioteki Głównej. Tam również znajduje się wykaz czasopism dostępnych w postaci elektronicznej.

W przypadku powodzenia akcji (i wystarczającego zainteresowania) rozważona zostanie możliwość zakupu tego rozwiązania na stałe.