Fraktalna struktura materiałów

logo_64kategoria: Coraz mniejsze a sprytniejsze. Rzecz o nanotechnologii i nanotechnikach…

tytuł Fraktalna struktura materiałów

osoba prowadząca imprezę dr hab. Marek Rybarczuk (fizyk, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska)

terminy: 20.09 13:15

wiek uczestników: bez ograniczeń,

forma: wykład

lokalizacja: Wrocław, Politechnika Wrocławska, bud. B-1, ul. Smoluchowskiego 25, sala 316

W materiałach mogą wystapić różne typy uporządkowania: tzw.porządek dalekiego zasięgu (kryształy) oraz uporządkowanie bliskiego zasięgu (częste w stopach). Jeśli fraktalny model dobrze opisuje strukturę materiału to może pojawić się inny typ uporządkowania umownie nazywany fraktalnym. Zmiana fraktalnego modelu pociąga efekty podobne do przejść fazowych. Prezentacja praktycznie pozbawiona jest wzorów a ilustraję stanowią modele struktury zol-żeli oraz stali spiekanych.