Nanomateriały. Czy bakterie powinny bać się piasku?

logo_64kategoria Coraz mniejsze a sprytniejsze. Rzecz o nanotechnologii i nanotechnikach…

tytuł Nanomateriały. Czy bakterie powinny bać się piasku?

osoba prowadząca imprezę dr Marek Jasiorski (chemik, Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich, Politechnika Wrocławska) ; prof. Krzysztof Maruszewski (chemik, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska)

terminy: 21.09 12:15

wiek uczestników: gimnazjaliści, licealiści, dorośli,

forma: wykład

Program młodych naukowców

lokalizacja: Wrocław, Politechnika Wrocławska, bud. B-1, ul. Smoluchowskiego 25, sala 316

Wyklad pt.: „Nanomaterialy. Czy bakterie powinny bać się piasku” będzie dotyczył materiałów otrzymywanych techniką zol-żel. Przybliży metodę otrzymywania krzemionki z roztworu poprzez zol i żel. Krzemionka („nanopiasek”) po odpowiednich modyfikacjach zwiaząnych z tworzeniem nanowytraceń metalicznych na jej powierzchni moze znaleźć zastosowanie przy produkcji np. tkanin chroniących przed bakteriami. Będzie to powiązanie bakteriostatycznych właściwości srebra, znanych już w starożytności, z nowoczesną techniką syntezy submikronowych materiałów. Takie połączenie nadaje krzemionce specyficzne właściwości i możliwości aplikacyjne.

Wykład prowadził będzie dr Marek Jasiorski pracujący na Wydziale Chemii w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich