Czy stopy metali się starzeją? A jeśli, tak czy podobnie do człowieka?

logo_64tytuł Czy stopy metali się starzeją? A jeśli, tak czy podobnie do człowieka?

osoba prowadząca imprezę dr inż. Grzegorz Pękalski (Instytut Materiałozbwstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska)

terminy: 02.10 08:15

wiek uczestników: bez ograniczeń,

forma: wykład

lokalizacja: Ząbkowice Śląskie, Ząbkowicki Ośrodek Kultury, ul. Rynek 24, sala widowiskowa

Wykład opisuje procesy zmian zachodzących podczas starzenia się stali z których buduje się koparki, wiadukty i mosty. Przedstawia przebieg i mechanizmy degradacyjne oraz ich wpływ na obniżenie właściwości użytkowych tych obiektów. Całość tych procesów porównano z rozwojem zbliżonych zjawisk w organiźmie człowieka. Za przykład specyficznego materialu konstrukcyjnego wybrano układ kostny.