Testowy dostęp do bazy SCOPUS

Baza danych SCOPUS umożliwia przeszukiwanie zawartości ok. 14 000 czasopism naukowych wydawanych przez 4000 wydawców z całego świata.

Tematyka bazy obejmuje wszystkie dziedziny z wyjątkiem nauk humanistycznych.

Baza danych udostępnia:

  • wieloaspektowe wyszukiwanie informacji,
  • przeglądanie zawartości czasopism,
  • informację o cytowaniach,
  • abstrakt artykułu,
  • literaturę załącznikową (References),
  • system powiązań hipertekstowych umożliwiający dotarcie do wielu pełnych tekstów artykułów (czasopism objętych licencją) w serwisach wydawców.

Testowy dostęp będzie trwał do końca 2004 roku.

Więcej informacji na stronach Biblioteki Głównej.

UWAGA! baza dostępna jest wyłącznie z komputerów sieci Politechniki Wrocławskiej