Biblioteka Główna udostępnia kolejne bazy

Tylko do 9 grudnia 2004 mamy testowy dostęp do baz: Biotechnology Abstracs oraz International Science Database (ISD).

Biotechnology Abstacs – opracowana przez Derwent Publications zawiera opisy bibliograficzne światowej literatury i informacje patentowe z zakresu biotechnologii, inżynierii genetycznej i biochemicznej, zagadnień kultur komórkowych oraz biodegradacji ścieków. Obejmuje przegląd około 1200 tytułów czasopism naukowo-technicznych za lata 1982 – 2004.

International Science Database (ISD) – wielodziedzinowa, bibliograficzna baza danych stworzona przez Institut de I’Information Scientifique et Technique zawiera literaturę z zakresu technologii, medycyny, nauk humanistycznych i społecznych, także nauk weterynaryjnych, pielęgniarstwa i stomatologii. Baza przegląda głównie artykuły z czasopism (ok. 8 000), monografie oraz materiały konferencyjne. ISD jest dostępna od 1990 do chwili obecnej.

Więcej informacji na stronach Biblioteki Głównej.