Ankieta

W związku z obowiązkiem przygotowania przez Wydział sprawozdania "Analiza stanu i potrzeby rozwojowe w zakresie środków informatyki" prosimy wszystkich korzystających z komputerów "służbowych" o wypełnienie ankiety…

…i przekazanie jej pocztą na adres Pana Mariana Ćmikiewicza.{mosimage}

Plik ankiety do pobrania w naszym repozytorium.

Wszelkie wątpliwości mogą wyjaśnić: Marian Ćmikiewicz oraz Wojciech Myszka.

Sprawa jest dosyć pilna!

Uzupełnienia: program do odczytu konfiguracji znajduje się również w repozytorium. Najprościej skorzystać z tego programu a wyniki jego pracy zapisać w pliku (File -> Save) a plik przesłać pocztą elektroniczną na adres Mariana Ćmikiewicza (jako załącznik).

Aby uzyskać "wynik polecenia ipconfig…" należy otworzyć "okno DOS" (w zależności od wersji systemu operacyjnego albo uruchomić program command.com – Win98 albo cmd – nowsze) a później przez "schowek" można skopiować wynik jedgo działania…