Aplikacja efektów krzyżowych w badaniach atermicznej przemiany martenzytycznej

Termin: 22 grudnia 2004r. o godz. 11:15

Miejsce: Sala 117, bud B-1

Temat I: Aplikacja efektów krzyżowych w badaniach atermicznej przemiany martenzytycznej

Referuje: mgr inż. Wojciech WIŚNIEWSKI

Temat II: "Wytwarzanie i testowanie kompozytów magnetoreologicznych"

Referuje: mgr inż. Piotr ZAJĄC