Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgr inż. Marzeny Podrez-Radziszewskiej, prof. Włodzimierza Dudzińskiego o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej.
  2. Powołanie komisji egzaminacyjnych i ustalenie zakresu egzaminów doktorskich.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.