Analiza falkowa sygnałów efektu Barkhausena w diagnostyce elementów maszyn

Termin: 20 kwietnia 2005r., godz. 11:15

Miejsce: sala 117, bud. B-1

Temat: Analiza falkowa sygnałów efektu Barkhausena w diagnostyce elementów maszyn

Referuje: mgr inż. Cezary KOWNACKI – Politechnika Białoostocka