Analiza cytowań za rok 2004

Nie wypadamy w tym najgorzej. Analiza omówiona jest w majowym numerze Pryzmatu, poniżej tylko tabelka pokazująca nas na tle Wydziału:

Wydział

Jednostka

Liczba analizowanych pracowników

Liczba pracowników cytowanych

Liczba cytowań

Liczba cytowań na jednego pracownika

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

W10

I-16

82

84

5

12

7

9

0,09

0,11

I-19

25

22

9

8

74

52

2,96

2,36

I-24

78

81

13

14

49

32

0,63

0,40

Z-01

18

18

3

1

3

1

0,17

0,06

Na uczelni, średnio, na jednego pracownika przypada około 1,5 cytowania – więc i tu jesteśmy lepsi niż średnia, choć daleko nam do potentatów z W3.