Święto Politechniki

pion-pl-kolorNa stronach Politechniki Wrocławskiej opublikowano już program jubileuszowych obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej.

Uroczyste obchody Święta Politechniki Wrocławskiej rozpoczną się 15 listopada, o godzinie 11.00, w Auli Gmachu Głównego.

W czasie uroczystości odbędą się:

 • nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej prof. Achimowi Mehlhornowi z TU Drezno (laudację wygłosi prof. Ludwik Komorowski dziekan Wydziału Chemicznego).
  Uczony ten zainicjował m.in. badania w zakresie chemii kwantowej. W uzasadnieniu decyzji Senatu dotyczącej przyznania tego zaszczytnego tytułu znalazly sie zasługi Profesora w dziedzinie chemii obliczeniowej, osiagnięcia dla tej dziedziny nauki, wybitna aktywność organizacyjna w zakresie nauki i dydaktyki, a także szczególnie szeroko zakrojona promocja dobrej i owocnej wspólpracy Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie z Politechniką Wrocławską.
 • wręczenie Medalu Politechniki Wrocławskiej prof. Olgierdowi Czernerowi i prof. Apolinaremu Kowalowi,
 • promocje doktorów habilitowanych, którzy stopień ten uzyskali w poprzednim i obecnym roku akademickim,
 • wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
  • Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski – prof. Andrzejowi Wiszniewskiemu (Wydział Elektryczny),
  • Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski – prof. Olgierdowi Czernerowi (Wydział Architektury) i prof. Jerzemu Gronostajskiemu (Wydział Mechaniczny), prof. Krystynie Jeżowieckiej-Kabsch, prof. Witoldowi Słówko i prof. Janowi Zarzyckiemu
  • wręczenie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
 • wręczenie Złotej Odznaki Politechniki Wrocławskiej z Brylantem.

Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni zasłużeni pracownicy zostaną odznaczeni Złotą Odznaką z Brylantem. Legitymację odznaki z numerem 1 orzyma Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej

Uroczystość uświetnią oprawą muzyczną: Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej i Zespół Akordeonistów przy Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Wałbrzychu pod dyrekcją Małgorzaty Sapiechy-Muzioł.