Możliwości systemu POWERSHAPE jako produktu CAD/CAM firmy DELKAM

07 grudnia 2005r. godz. 11:15, sala 316, bud. B-1

Temat: Możliwości systemu POWERSHAPE jako produktu CAD/CAM firmy DELKAM

Referat wygłosi: mgr inż. Andrzej NOWICKI