Wyłączenie serwera

W najbliższy poniedziałek (to jest 13 lutego!!!) planuję wyłączenie komputera ananke (czyli naszego serwera WWW i poczty) w celu konserwacji.

Wyłączenie powinno trwać krótko, ale przerwę zaplanowałem w godzinach od 11 do 13.