Dzień otwarty na Politechnice

wme25 marca br. odbędzie się ogólnouczelniany Dzień Otwarty. Każdy z Wydziałów organizuje, w różnych godzinach, dwa spotkania, tak by kandydaci mieli możliwość zapoznania się z kierunkami studiów więcej niż jednego Wydziału.

Zapraszamy kandydatów na studia do odwiedzenia Wydziału Mechanicznego w dniu 25 marca 2006 r. W programie:

  • 10.00-11.30 prezentacja multimedialna Wydziału, bud.B-4, sala 2.41
  • 11.30-14.00 zwiedzanie laboratoriów.