Działalnośc innowacyjna przesiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004

gusNa stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiłs się odnośnik do najnowszego raportu GUS przedstawiającego wyniki badania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle w latach 2002 – 2004, przeprowadzonego przez GUS w 2005 r. w oparciu o kwestionariusz CIS-4 stosowany w ramach badań czwartej rundy międzynarodowego programu badawczego zwanego Community Innovation Survey (w skrócie CIS) obejmującego kraje UE i EFTA oraz kraje kandydujące do członkostwa w UE.

Raport dostępny też jest na naszych stronach.