Porowatość otwarta w wypraskach żelaznych

12 grudnia 2007r. o godz. 11:15 w sali 208, bud. B-1
odbedzie się SEMINARIUM Zespołu Materiałoznawstwa
dr inż. Krzysztof WIDANKA
wygłosi referat nt.
POROWATOŚĆ OTWARTA
W WYPRASKACH ŻELAZNYCH