Zastosowanie metalografii jakościowej i ilościowej w badaniach materiałowych

16 kwietnia 2008r. (środa) w sali 117, bud. B-1
odbędzie się Seminarium Zespołu Dynamiki, na którym
przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego z Warszawy
wygłoszą referat pt.
ZASTOSOWANIE METALOGRAFII JAKOŚCIOWEJ
I ILOŚCIOWEJ W BADANIACH MATERIAŁOWYCH
Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w Seminarium.