Posiedzenie Rady Instytutu

Kolejne posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się w środę 14 maja o godzinie 11:15 w sali 117 B1

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki GRYGIER i dopuszczenie jej do publicznej obrony – referuje: dr hab. inż. M. SZATA (głosowanie tajne).
 2. Podział środków na działalność statutową i badania własne na rok 2008 – referuje: prof. dr hab. inż. Maciej KULISIEWICZ.
 3. Zaopiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowisko adiunkta i asystenta;
  • dr inż. M. Lachowicz – na st. adiunkta, dr inż. Ł. Konat – na st. adiunkta,
  • dr Anna Łukowiak – na st. asystenta, dr inż. D. Grygier – na st. asystenta

  referuje: doc. dr inż. Grzegorz PĘKALSKI

 4. Zaopiniowanie kandydatury dra hab. inż. Adama BYDAŁKA, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowisko docenta w I-19 – referuje: doc. dr inż. Grzegorz PĘKALSKI.
 5. Organizacja IPS „Inżyniera Materiałowa” – nowa edycja – rok akademicki 2008/2009 – referuje: doc. dr inż. Grzegorz PĘKALSKI.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  • informacja o wykorzystaniu urlopów wypoczynkowych w grupie pracowników dydaktycznych w roku 2008,
  • informacja o odznaczeniach za długoletnią służbę,
  • informacja w sprawie wniosków o nagrodę Rektora,
  • informacja w sprawach osobowych i wynagrodzeń.

  referuje: doc. dr inż. Grzegorz PĘKALSKI.

DYREKTOR INSTYTUTU
doc. dr inż. Grzegorz PĘKALSKI