Mathematica, Matlab

19 listopada 2008 o godz. 11:15 w sali 117, bud B-1

odbędzie się seminarium DYNAMIKI

dr inż. Wojciech MYSZKA

wygłosi referat n.t.:

MATHEMATICA, MATLAB 

W trakcie prezentacji powiem nieco o:

  • zasobach programowych Politechniki Wrocławskiej
  • sposobie korzystania z Instytutowej poczty elektronicznej (i różnych oferowanych przez nią funkcjach)
  • o bardzo podstawowych możliwościach systemów Matlab i Mathematica

Przewiduję dyskusję na temat widocznej prezentacji Instytutu…