Rada Instytutu

 Kolejne posiedzenia Rady Naukowej Instytutu odbędzie się w środę, 3 grudnia o godzinie 13:15 w sali 117 B1.

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie prac dyplomowych na rok 2008/2009 – referuje: dr inż. M. Bocian
  2. Przyjęcie sprawozdań z realizacji działalności statutowej za rok 2007 – referuje: prof. M. Rybaczuk (głosowanie tajne, głosują wszyscy).
  3. Przyjęcie sprawozdań z realizacji badań własnych za rok 2007 – – referuje: prof. M. Rybaczuk (głosowanie tajne, głosują wszyscy).
  4. Rozpatrzenie wniosku o Nagrodę Ministra dla prof. M. Rybaczuka.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  6. Przyjęcie protokołu z dnia 05.11.2008.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.