Rozmieszczenie stanowisk badawczych w laboratorium mechatronicznym

03 grudnia 2008 o godz. 11:15 w sali 208, bud. B-1

odbędzie się  Seminarium Zespołu Materiałoznawstwa

mgr inż. Wojciech NOSKO

wygłosi referat nt.

ROZMIESZCZENIE STANOWISK BADAWCZYCH

W LABORATORIUM MECHATRONICZNYM