Analiza zjawisk konwekcji i dyfuzji

17 grudnia 2008 o godz. 11:15 w sali 117, bud. B-1

odbędzie się Seminarium Dynamiki

dr hab. inż. Jerzy DETYNA

wygłosi referat pt.

ANALIZA ZJAWISK KONWEKCJI I DYFUZJI