Współczesne metody badań rentgenofraficznych c.d.

14 stycznia 2009, o godz. 11:15 w sali 2008, bud. B-1

odbędzie się Seminarium Zespołu Materiałoznawstwa

mgr inż. Bogdan BANAŚ

wygłosi cz.II referatu n.t.

WSPÓŁCZESNE METODY BADAŃ

RENTGENOGRAFICZNYCH