Posiedzenie Rady Instytutu

Najbliższe posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się w środę, 29 kwietnia 2009 o godzinie 9:1, w sali 117 B1.

Porządek posiedzenia:

  1. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgra inż. Artura Handke – promotor: prof. dr hab. inż. R. Będziński – referuje dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. (głosowanie tajne).
  2. Rozpatrzenie wniosku promotora pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Kobielarz prof. dra hab. inż. R. Będzińskiego w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej oraz powołania komisji egzaminacyjnych i określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz upoważnienia komisji do ustalenia terminów egzaminów – referuje: dr hab. inż. M. Szata, prof. nadzw. (głosowanie tajne).
  3. Wnioski na inwestycje aparaturowe i budowlane na rok 2010 dofinansowywane przez MN i SzW – referuje: dr inż. Grzegorz Pękalski, doc.
  4. Rozpatrzenie tematów prac dyplomowych z zakresu „Inżynieria Materiałów Konstrukcyjnych” zgłaszanych przez pracowników I-16, I-24 i I-19 – referuje: dr inż. Mirosław Bocian.
  5. Informacja o przebiegu seminarium kierownictwa Uczelni i o stanie finansów PWr. – referuje: dr inż. Grzegorz Pękalski, doc.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.

DYREKTOR INSTYTUTU

dr inż. Grzegorz PĘKALSKI, doc.